Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 02.12.2020

Mgr. Jana Krouman (ev. č. ČAK 17458) oznamuje zneužití jejího jména a falšování jejích údajů: "V mojí kanceláři, ul. Drážní 253/7, 627 00 Brno, mě bez předchozího oznámení navštívil pan V.S., který tvrdil, že ho zastupuji ve věci náhrady škody uplatňované proti společnosti IMOS, ve věci poškozených TV značky Panasonic.

O věci jsem nevěděla vůbec nic, a tato osoba není můj klient. Byla mi předložena emailová komunikace, odesílaná z emailu kroumanjana@seznam.cz, a komunikace pana V.S. s telefonním číslem 777 813 134. Ani jeden z uvedených kontaktů nepoužívám a nikdy jsem nepoužívala. Z emailové komunikace plyne, že se podvodně jednající osoba komunikující z emailu kroumanjana@seznam.cz podepisuje jako Mgr. Jana Krouman.

S ohledem na to, že jsem jediná osoba v ČR, která má jméno Jana Krouman, je zřejmé, že se jedná o zneužití mého jména. Od uvedeného jednání se distancuji. Veškerou komunikaci vede naše kancelář z emailů končících @janakrouman.cz. Pana V.S. jsem poučila, že se stal obětí podvodu a měl by podat trestní oznámení," uvádí ve svém oznámení Mgr. Jana Krouman.

 

 

                                                                                                             

ČAK k novele úst. zákona o bezpečnosti ČR a zákona o krizovém řízení

Vydáno dne: 25.11.2020

V legislativním procesu jsou nyní dva návrhy, jimiž mají být v reakci na současnou epidemiologickou situaci přijaty dvě zásadní novely významných právních předpisů, v jednom případě dokonce ústavního zákona. Přestože jde o návrhy, které mohou po připomínkovém řízení doznat změn, považuje představenstvo ČAK za nezbytné vyjádřit se k předloženým návrhům již nyní.

Celé stanovisko si můžete přečíst ZDE.

Náhradní TERMÍNY ADVOKÁTNÍCH ZKOUŠEK za zrušený termín listopad/prosinec 2020

Vydáno dne: 23.11.2020

S ohledem na článek I. odst. 4 písm. d) usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 20. 11. 2020 stanovil předseda Zkušební komise ČAK po projednání s vedením ČAK a odborem výchovy a vzdělávání ČAK náhradní termíny advokátních zkoušek. Tyto termíny jsou pro uchazeče původně přihlášené k advokátní zkoušce na termín listopad/prosinec 2020, který byl zrušen z důvodu vyhlášení nouzového stavu a navazujících krizových opatření. 

 

 


 

Oznámení o zneužití jména a údajů advokáta

Vydáno dne: 23.11.2020

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1 oznamuje, že došlo ke zneužití jména AK Mašek, Kočí, Aujezdský, a to konkrétně užitím hlavičky, grafiky a osobních údajů advokátky Mgr. et Mgr. Denisy Mikulášové (ev.č. ČAK 15162) společností White peony s.r.o., se sídlem Rudolfa Holeky 634/1, 198 00 Praha 9, identifikační číslo: 05425352.

>>>ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY SE BUDOU KONAT JEŠTĚ LETOS! ČAK jedná o termínech

Vydáno dne: 21.11.2020

Vláda vyslyšela argumenty k povolení konání profesních zkoušek a na svém jednání konaném 20. listopadu 2020 přijala usnesení č. 1201 o přijetí krizového opatření, ze kterého vyplývá mimo jiné výjimka spočívající v možnosti konání advokátních zkoušek. Komora již jedná o nejbližších řádných i mimořádných termínech, které budou oznámeny co nejdříve. Sledujte web ČAK, Advokátní deník a Twitter ČAK, kde získáte nejaktuálnější informace!

>>> ZÁKAZ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STANOVENÝ USNESENÍM VLÁDY č. 1079, č. 1103, č. 1116 a č.1192 SE NA ADVOKÁTY NEVZTAHUJE

Vydáno dne: 16.11.2020

Česká advokátní komora sděluje, že zákaz poskytování služeb stanovený usneseními vlády č. 1079, č. 1103, č. 1116 a č.1192 o  přijetí krizového opatření se NEVZTAHUJE na advokáty. 

Vyplývá to z článků I. bodů 1. těchto usnesení, v nichž je stanoveno: tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

 

vedení ČAK
 

>>>Vedení ČAK hledá cesty, jak umožnit konání advokátních zkoušek

Vydáno dne: 12.11.2020

Představenstvo České advokátní komory na své listopadové schůzi rozhodlo o intenzivním pokračování příprav nestandardně prováděných advokátních zkoušek tak, aby nijak nebylo možné zpochybnit jejich legalitu. Zároveň rozhodlo o termínech adv. zk. na rok 2021, které budou zveřejněny ve Věstníku č.4/2020. Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek dne 11. listopadu 2020 poskytl Ministerstvu spravedlnosti požadované argumenty k žádosti o udělení výjimky, o kterou bude Ministerstvo spravedlnosti žádat Ministerstvo zdravotnictví.

Více ZDE

ČAK REAGUJE NA ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE V HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH OHLEDNĚ NÁJMU PROSTOR V PALÁCI DUNAJ

Vydáno dne: 06.11.2020

Vzhledem ke zcela zavádějícímu a nekorektnímu článku zveřejněnému v Hospodářských novinách ohledně nájmu prostor v Paláci Dunaj, považuje vedení ČAK za nezbytné sdělit alespoň tyto základní skutečnosti:

Nová nájemní smlouva kontinuálně navazuje na smlouvu z roku 2004 (účinnost do roku 2034) a stejně jako původní smlouva, zajišťuje, resp. bude zajišťovat prostory pro chod vzdělávacího centra (průměrná návštěvnost – přes dva tisíce posluchačů měsíčně!), matriky ČAK, kontrolního oddělení, oddělení pro věci kárné, odboru výchovy a vzdělávání, prostory pro jednání 70 členné kontrolní rady, 83 členné kárné komise, 11 členné odvolací kárné komise, zasedání zkušebních komisařů (100 osob), prostory pro advokátní zkoušky, uznávací zkoušky, zkoušky z mediace, kárná řízení, advokátní sliby atd.

Spolu s novou nájemní smlouvou byla uzavřena též smlouva o poskytnutí náhradních prostor po dobu rekonstrukce paláce Dunaj (Praha 1, Myslíkova ul.).

Nová smlouva, jejímž předmětem je plocha o 270 m2 větší než dle smlouvy z roku 2004 (rozšíření plochy bylo s ohledem na vzrůstající potřeby při výkonu veřejné správy nezbytné), podmíní nárůst stávajících nákladů ČAK o maximálně dva miliony Kč ročně (bez rozšíření plochy by rozdíl činil pouhý jeden milion Kč ročně)!

Argumentace „čtvrtmiliardou“ užitá v článku HN je účelová a bez zohlednění stávajících nákladů bez dalšího rovněž demagogická.

Totéž platí o „polemice“ ohledně 30 leté doby nájmu, která slouží nejen ke standardnímu odbydlení investic, ale zároveň zahrnuje zbývající část doby nájmu dle původní smlouvy, tj. nevyčerpanou část v délce 14 let. Komplex vzájemně provázaných smluv, tj. původní smlouvy z roku 2004, smlouvy o zajištění náhradních prostor a nové nájemní smlouvy, je každému z advokátů kdykoli (po předchozím objednání) v sídle ČAK k dispozici (k možné kontrole byli advokáti veřejně vyzváni před podpisem smluv v dubnu 2020!).

Více naleznete v článku: ČAK se vyjádřila k nájemním smlouvám Myslíkova a palác Dunaj na stránkách Advokátního deníku

Zemřel JUDr. Miloš Macků, dlouholetý člen Kárné komise ČAK

Vydáno dne: 03.11.2020

Doktor Miloš Macků celý svůj život pracoval jako advokát v Blansku, kde více než 40 let vykonával velmi úspěšnou advokátní praxi. Až do své smrti dne 29. října 2020 byl aktivním advokátem, mimo jiné vedoucím Advokátní poradny v Blansku, posléze také působil řadu let v Kárné komisi ČAK. 

Úspěšně dovedl k advokátním zkouškám několik koncipientů, posledním z nich byla jeho dcera, dnes aktivní advokátka JUDr. Alice Dostálová Macků, která pracuje taktéž v Blansku.

Byl vyhledávaným advokátem s generální praxí, oblíbený kolegy i klienty, a to zejména pro svůj lidský přístup.  V osobě JUDr. Miloše Macků odešel veselý a upřímný člověk, vždy čestný a poctivý advokát se smyslem řešit spory dohodou.

Věnujme mu tichou vzpomínku. Rodině a blízkým úpřimnou soustrast.

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o výpadku některých služeb ČAK

Vydáno dne: 03.11.2020

V pátek 6. listopadu a v sobotu 7. listopadu, vždy od 22:00 do ranních hodin, bude s ohledem na plánovanou aktualizaci serverové infrastruktury nedostupný vyhledavač advokátů, služby Elektronické knihy úschov a přihlašování koncipientů na semináře. Dotknout se to může i ostatních webových služeb poskytovaných ČAK. Děkujeme za pochopení.

1. interpelační den ČAK přesunut na 1. pololetí 2021

Vydáno dne: 02.11.2020

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu byla Česká advokátní komora nucena přeložit svůj
1. interpelační den, který se měl konat 9. listopadu 2020 v Galerii MÁNES na jaro roku 2021. Potvrzené registrace na tuto akci zůstávají v platnosti.

Sledujte Advokátní deník, Twitter a www.cak.cz.

Listopadové advokátní sliby bude možné skládat distančně

Vydáno dne: 26.10.2020

Vzhledem k omezením vyplývajícím z usnesení vlády
o přijetí krizových opatření v souvislosti s nemocí Covid-19 není možné advokátní sliby uskutečnit v termínu 4. listopadu 2020 slavnostní formou za účasti většího počtu osob.

 

Vedení České advokátní komory proto rozhodlo, že uchazeči, kteří řádně požádali o složení advokátního slibu ve výše uvedeném termínu, budou moci advokátní slib složit distančně - korespondenčně. Příslušné dokumenty obdrží uchazeči e-mailem.

Obnovena adresa help@cak.cz

Vydáno dne: 22.10.2020

Obdobně jako na jaře, je advokátům a advokátním koncipientům k dispozici adresa help@cak.cz, na kterou mohou zasílat své dotazy týkající se aplikace aktuálně přijímaných opatření či právních předpisů ve vztahu k výkonu advokacie, činnosti advokátů a České advokátní komory.

V tomto rámci Česká advokátní komora sděluje:

Cesta advokáta ke klientovi a zpět v rámci poskytování právních služeb je cestou k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu článku I. odst. 1 usnesení vlády č. 1078 z 21. října 2020.

Cesta klienta do advokátní kanceláře a zpět za účelem projednání jeho klientské záležitosti může být podle povahy věci cestou za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí ve smyslu článku I. odst. 6 téhož usnesení.

AKTUALIZOVÁNO! Odůvodnění rozhodnutí ČAK o zrušení termínů advokátních zkoušek v listopadu a prosinci 2020

Vydáno dne: 19.10.2020

Vážení koncipienti, adepti advokátních zkoušek 2020!

Dne 19. října 2020 bylo zveřejněno rozhodnutí předsedy Zkušební komise ČAK o zrušení zkušebních termínů listopad/prosinec 2020, a to bohužel bez náležitého odůvodnění a vymezení objektivních příčin, jež rozhodnutí podmínily. Tento poněkud nešťastný přístup, za který se omlouváme, se nyní snažíme napravit. O podrobné odůvodnění rozhodnutí jsem požádal místopředsedu představenstva odpovědného za výchovu a vzdělávání JUDr. Radima Miketu. Současně žádáme o pochopení. Věřte, že zvažujeme všechny možnosti náhradního řešení.

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK

AKTUALIZOVÁNO: Ruší se jen některé semináře, písemné testy jsou 19. 10. v Brně

Vydáno dne: 15.10.2020

Přes nepříznivou personální situaci na ČAK, způsobenou pandemií COVID-19, se některé původně zrušené semináře pro KONCIPIENTY budeme snažit uskutečnit.

Totéž platí i o písemných testech pro koncipienty, které se v plném rozsahu uskuteční 19. října 2020 v Brně.

Detailní a aktuální informace pracovnice ČAK přihlášeným koncipientům rozesílají operativně po mailu

I nadále pro aktuální informace sledujte web ČAK, Advokátní deník a Twitter @CAK_cz.

vedení ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi