Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pozastavení, vyškrtnutí

Pozastavení výkonu advokacie

Vznikne-li advokátovi překážka ve výkonu advokacie (§9 odst.1 ZA), oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE).

Pokud překážka pomine, advokát písemně požádá Komoru o zaktivnění s uvedením data účinnosti.

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Pokud chce advokát požádat o vyškrtnutí ze seznamu advokátů (§7b odst. 1 písm. g) zašle žádost (žádost ke stažení ZDE) opatřenou úředně ověřeným podpisem. Žádost může být doručena osobně a podepsána před pověřeným pracovníkem odboru matriky.

Zemře-li advokát, je vyškrtnut k datu úmrtí na základě předloženého dokladu (úmrtní list, smuteční oznámení).
 

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz