Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

>>> Rezervační systém pro nákup vstupenek na Právníka roku zůstane prozatím uzavřen

Vážené advokátky,

Vážení advokáti,

rezervační systém, prostřednictvím kterého měl být v pátek 3. prosince 2021 zahájen nákup
a posléze prodej vstupenek na slavnostní Galavečer Právník roku 20/21,
zůstane prozatím uzavřen.

Jelikož se pandemická situace v naší zemi vyvíjí natolik rychle a nepříznivě, bude představenstvo ČAK, po projednání s partnerem akce EPRAVO.cz, na své nejbližší schůzi 14. prosince 2021 jednat o případném posunutí termínu konání galavečera tak, aby účast na něm byla umožněna co největšímu počtu lidí. 

Jakmile rozhodne, budeme Vás obratem informovat prostřednictvím všech médií Komory
a sociálních sítí, na kterých ČAK působí. 

Za pochopení děkuje Organizační štáb PR 20/21

 

Prozatím připomínáme alespoň základní informace k rezervaci vstupenek:

Cena vstupenky na Galavečer Právník roku 20/21:

1 ks / 300 Kč

2 ks / 600 Kč

  • Vstupné budete platite až na základě zálohové faktury, která Vám bude z ČAK doručena prostřednictvím Vaší datové schránky. Prosíme, dodržte lhůtu splatnosti, aby Vám mohly být vstupenky včas doručeny.
  • Vstupenky je možno objednat a následně fakturovat pouze pod číslem aktivního advokáta, nelze tedy použít fakturační údaje advokátní společnosti.
  • Na rezervace učiněné poštou či e-mailovou korespondencí nebude brán zřetel, tento způsob rezervace vstupenek je zrušen. Jde nám o skutečně rovnou příležitost rezervací pro všechny advokáty.
  • Do 14 dnů od elektronické rezervace vstupenek bude prostřednictvím datové schránky advokátů odeslána z ČAK zálohová faktura na zaplacení rezervovaného počtu vstupenek (1-2 ks) se 14denní splatností. Po jejím uhrazení budou na adresy advokátů zasílány prostřednictvím České pošty papírové vstupenky na galavečer.
  • Pokud jsou advokáty manžel i manželka, pak mají dohromady jako manželský pár nárok společně na celkem dvě vstupenky, nikoliv čtyři.
  • Vstupenky jsou zásadně nepřenosné na advokátní koncipienty či další pracovníky advokátních kanceláří. Po některých neblahých zkušenostech z minulých let si organizátoři vyhrazují právo kontroly, zda na rezervované vstupenky skutečně přicházejí advokáti a advokátky s doprovodem.
  • Organizátor akce je povinen dodržovat protiepidemiologická opatření v aktuálně platné podobě a v souvislosti s tím toto požadovat i po účastnících jím organizované akce.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi