Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Formuláře

V souvislosti s legislativními změnami platnými od 1.1.2012 je počínaje tímto dnem účinný Pokyn tajemníka ČAK k proplácení náhrad podle § 48 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění.

Všechny uplatněné náhrady za ztrátu času podléhají srážkové dani a navíc i odvodům zákonného pojištění (zdravotní a sociální pojištění). Z těchto důvodů musí mít účtárna k dispozici potřebné údaje žadatele (člena orgánu ČAK), a proto je zároveň níže přiložen ke stažení formulář „Údaje člena orgánu ČAK pro uplatňování náhrad za ztrátu času a pro účely přihlášení ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění“ (pozn.: tento formulář se vyplní a odevzdá účtárně při prvním uplatnění náhrady za ztrátu času, dále jen v případě nějaké změny).

Žádost o náhradu hotových resp. cestovních výdajů předloží žadatel na příslušném formuláři podle toho, zda uplatní či neuplatní náhradu za ztrátu času alespoň jednou ročně, tj. konkrétně takto:

•  „Vyúčtování náhrady hotových výdajů“ – vyplní ten, kdo neuplatní náhrady za ztrátu času;
• „Cestovní příkaz“ – vyplní ten, kdo uplatní náhradu za ztrátu času alespoň jednou ročně.

Pravidla k používání soukromých motorových vozidel jsou upravena v Pokynu tajemníka ČAK ze dne 20.6.2012.

V případě uplatnění náhrad hotových výdajů i náhrad za ztrátu času musí žadatel předložit řádně vyplněné a odsouhlasené formuláře k proplacení účtárně.

Formuláře

Údaje člena orgánu ČAK pro uplatňování náhrad za ztrátu času a pro účely přihlášení ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, doc 35kB
Vyúčtování náhrady za ztrátu času dle usnesení sněmu č.7/1999 Věstníku ve znění usnesení sněmu č. 7/2009 Věstníku, doc 32kB
Vyúčtování náhrady hotových výdajů dle usnesení sněmu č.7/1999 Věstníku ve znění usnesení sněmu č. 7/2009 Věstníku, doc 41kB
Cestovní příkaz, pdf 547kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi