Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní sliby

Nejbližší termín konání advokátních slibů je stanoven na 23. června 2023.

Žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů doručte společně se všemi přílohami nejpozději:

  • účastníci advokátních zkoušek v Praze do 9. června.2023 na adresu: Odbor matriky ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1, event. osobně do podatelny ČAK Národní 16, Praha 1 nebo prostřednictvím datové schránky
  • účastníci advokátních zkoušek v Brně do 16. června.2023 na stejnou adresu, příp. prostřednictvím datové schránky.

Žádosti o zápis doručené odboru matriky ČAK po 9. červnu/16. červnu již nemohou být zpracovány k výše uvedenému termínu slibu.

Agendu advokátních slibů má na starosti pracovnice
odboru matriky Magda Šťastná: tel.: 273 193 221, mail: stastna@cak.cz

Podmínky pro složení slibu a zápisu do seznamu advokátů ČAK naleznete
v následujících přílohách:

 

Přehled termínů advokátních slibů na rok 2023, pdf 87kB
Informace pro žadatele o zápis do seznamu advokátů, pdf 177kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi