Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Redakční rada Bulletinu advokacie

JUDr. Petr Toman 
předseda redakční rady


Redakční rada Bulletinu advokacie

Funkce Jméno Adresa
předseda JUDr. Petr Toman tel. 224 918 490
e-mail: toman@iustitia.cz
Trojanova 12
120 00 Praha 2
členové JUDr. PhDr. Stanislav Balík Soukelnická 30
110 00 Praha 1
prof. Dr. Alexander Bělohlávek J. Zajíce 32
170 00 Praha 7
prof. JUDr. Jan Dědič Kocián, Šolc, Balaštík
Jungmanova 24
110 00 Praha 1
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Revoluční 6
110 00 Praha 1
prof. JUDr. Aleš Gerloch,CSc. Botičská 1936/4
128 00 Praha 2 - Nové Město
JUDr. Vojen Güttler Ústav státu a práva
Národní tř. 18
116 00 Praha 1
JUDr. Vladimír Jirousek Preslova 361/9
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
JUDr. Ladislav Krym Česká advokátní komora
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Hlaváčova 1160/10
182 00 Praha 8
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Akademie Sting
637 00 Brno - Jundrov
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Václavské náměstí 795/40
110 00 Praha 1
JUDr. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud
Moravské nám. 6
657 40 Brno
Mgr. Robert Němec, LL.M. PRK Partners, s. r. o.
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1 – Staré Město
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. Právnická fakulta
Veveří 70
611 80 Brno
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 Brno
JUDr. Michal Žižlavský Široká 5/36
110 00 Praha 1

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz