Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Další předpisy Komory

Stanovisko představenstva České advokátní komory


k otázce slučitelnosti advokacie s výkonem veřejné funkce v oblasti územní samosprávy

Stanovisko představenstva České advokátní komory


ke slučitelnosti výkonu jiných činností a výkonem právní praxe advokátního koncipienta (Věstník ČAK č. 4/2006)

Stanovisko představenstva České advokátní komory


k problematice klientských spisů vedených advokátem, který zemřel

Sdělení představenstva České advokátní komory


k otázce výkonu činností neslučitelných s výkonem advokacie (Věstník ČAK č. 3/1997)

Zásady pro posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátních koncipientů,


o umožnění vykonání advokátní zkoušky a o zápis do seznamu advokátů z hlediska požadavků stanovených v § 5 písm. b), c) a h) zákona

Zásady komunikace mezi státním zástupcem a obhájcem


v oblasti využívání odklonů v trestním řízení a při uzavírání dohod o vině a trestu
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi