Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zpráva nezávislého auditora o ověření individuální řádné účetní závěrky účetní jednotky za rok 2022 České advokátní komory

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Milan Němec v této zprávě ze dne 26. 6. 2023 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

odbor hospodářský a organizační ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi