Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátní stáž v Německu

23. srpna - 30. září 2022

Advokátní stáž v Německu

Německá nadace pro mezinárodněprávní spolupráci (die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) pořádá společně s Německou spolkovou advokátní komorou (Bundesrechtsanwaltskammer) a Německým advokátním spolkem (der Deutsche Anwaltverein) ve dnech 23. 8. až 30. 9. 2022 stáž pro advokáty/advokátky. Českým advokátům/advokátkám je nabízeno 1 místo. Cílem projektu je získání, resp. prohloubení si znalostí o německém právu, seznámení se s chodem německých advokátních kanceláří a navázánní cenných kontaktů.

Harmonogram stáže:

23. 8. 
příjezd do Königswinteru u Bonnu

24. 8. – 1. 9.
úvodní seminář v Königswinteru u Bonnu (německé a evropské občanské a obchodní právo)

2. – 27. 9. 
odborná praxe v advokátní kanceláři (o umístění uchazeče rozhodne Nadace, kandidáti si však mohou sami navrhnout advokátní kancelář v Německu, která by je byla ochotna na praxi přijmout)

28. – 29. 9. 
závěrečný seminář v Bonnu – vyhodnocení

30. 9.  
odjezd

Pořadatelé zajišťují a hradí:

- ubytování a stravu po dobu seminářů v Königswinteru
- jízdné z Königswinteru do místa praxe a zpět
- ubytování po dobu výkonu stáže
- stipendium ve výši 550 €

Náklady na cestu do Bonnu a zpět si hradí účastníci sami. Od účastníků bude vyžadováno, aby měli po dobu stáže uzavřeno cestovního pojištění.

Kdo se může přihlásit?

Mladí advokáti/advokátky praktikující občanské a obchodní právo, kteří mají velmi dobrou znalost německého jazyka, včetně německé právnické terminologie (na žádost organizátora mohou být kandidáti vyzváni ke složení testu z německého jazyka). Stáž je určena přednostně pro advokáty/advokátky, kteří již advokacii provozují. Hlásit se však mohou i advokátní koncipienti/koncipientky, kteří/které jsou v posledním ročníku své koncipientské praxe a splňují znalostní podmínky.

Tato stáž není určena advokátům/advokátkám či advokátním koncipientům/koncipientkám, kteří/které pracují pro německou advokátní kancelář (např. pobočku německé advokátní kanceláře v ČR).

Při výběru kandidátů budou upřednostněni ti, kdo ještě studijní nebo studijně pracovní stáž zaměřenou na získání znalostí německého práva neabsolvovali.

Vzhledem k přetrvávající pandemii COVID-19 lze očekávat, že podmínkou k účasti bude ukončené očkování proti koronaviru v souladu s platnými pravidly EU.

Jak se přihlásit:

V případě Vašeho zájmu o stáž zašlete strukturovaný životopis, stručný motivační dopis a případné dokumenty dokládající Vaši znalost německého jazyka (certifikáty, diplomy) či informace o absolvovaných pracovních a studijních stážích, vše v německém jazyce, e-mailem na odbor mezinárodních vztahů České advokátní komory, Mgr. Veronice Slováčkové (e-mail: international@cak.cz). V životopise prosím uveďte i Vaše aktuální kontaktní údaje, včetně telefonu a e-mailu.

O zkušenostech stážistek z loňského roku si můžete přečíst:
ZDE.

 

Uzávěrka přihlášek: 10. dubna 2022
Výběrové řízení proběhne 12. dubna 2022 v Praze v Kaňkově paláci.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi