Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK se připojila k iniciativě na podporu Základních zásad OSN o úloze advokátů

ČAK se u příležitosti 30. výročí přijetí Základních zásad OSN o úloze advokátů připojila k iniciativě Mezinárodní asociace advokátů (UIA), Mezinárodní advokátní komory (IBA) a Japonské federace advokátních komor (JFBA) na podporu těchto Zásad, v níž více než 50 podepsaných advokátnch komor, národních a mezinárodních advokátních organizací naléhá na členské státy OSN, aby v plném rozsahu uznávaly, prosazovaly a chránily zásadní úlohu advokátů a advokátní profese při prosazování principů právního státu a ochraně lidských práv v souladu s těmito Základními zásadami. 

Základní zásady OSN o úloze právníků („Základní zásady“) z roku 1990 představují hlavní mezinárodní zásady pro advokátní profesi. Shrnují a adresují základní záruky nezbytné pro nezávislé a řádné fungování advokátní profese, která hraje klíčovou roli, pokud jde o zajištění práva na přístup k právní pomoci pro všechny, a z širšího pohledu rovněž práva na spravedlivý proces a ochranu všech dalších práv. V poslední době však po celém světě dochází k stále častějším útokům a zásahům do nezávislosti advokátní profese, a tudíž porušování těchto Zásad.

Více informací o této iniciativě naleznete ZDE.

Výzva k podpoře Základních zásad OSN o úloze advokátů, pdf 183kB
Call for action: Basic Principles on the Role of Lawyers, pdf 1048kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi