Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Přihlašování do 2. KOLA stáží pro začínající advokáty v zemích EU (projekt LawyerEx)

uzávěrka přihlášek: 15.1.2020

Česká advokátní komora se spolu s advokátními komorami z Francie, Španělska, Itálie, Řecka, Kypru, Polska, Rumunska a Slovenska zapojila do projektu s názvem LAWYEREX, jehož cílem je realizace výměnných stáží začínajících advokátů v rámci zemí participujících advokátních komor. Advokáti tak budou mít možnost seznámit se s právním systémem dané země, chodem a prací advokátní kanceláře, navázat kontakty atd. Koordinátorem projektu je Evropská nadace advokátů (European Lawyers Foundation), projekt je pak z velké části spolufinancován Evropskou komisí.

Výměnné stáže budou vždy dvoutýdenní a budou probíhat od prosince 2019 do dubna 2021, a to ve 4 obdobích – prosinec 2019 - únor 2020, březen – červen 2020, září – prosinec 2020 a leden – duben 2021. Za Českou advokátní komoru se stáží bude moci celkem zúčastnit 19 advokátů. Advokátům, kteří se stáže zúčastní, budou prostřednictvím koordinátora, Evropské nadace advokátů, uhrazeny cestovní náklady do maximální výše EUR 400,-, advokáti rovněž obdrží finanční příspěvek na ubytování a stravu ve výši EUR 100,- / den (EUR 1400,- / 2 týdny).

Tato stáž je Českou advokátní komorou zpoplatněna, a to částkou ve výši 5 000 Kč.

Stáže jsou určeny pro začínající advokáty s praxí max. 7 let. Podmínkou je rovněž znalost anglického jazyka, případně jazyka participující země.

Hostitelskými institucemi v partnerských zemích (Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Kypr, Polsko, Rumunsko a Slovensko) budou buď advokátní kanceláře nebo místní nebo národní advokátní komory.

Zájemci si mohou určit prioritní země, ve kterých by chtěli stáž uskutečnit, o místě stáže však definitivně rozhodne Evropská nadace advokátů dle aktuálních možností.

Česká advokátní komora v současné době přijímá přihlášky do druhého kola stáží, které proběhnou v období březen – červen 2020. K přihlášce (k dispozici v příloze) je nutno přiložit životopis a motivační dopis (v anglickém jazyce).

Přihlášky zasílejte e-mailem Veronice Slováčkové na slovackova@cak.cz, a to nejpozději do středy 15. ledna 2020.

Practical guide LawyerEx, pdf 367kB
Přihláška 2.kolo, docx 133kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi