cak logo

Výbor zákonné advokátní mlčenlivosti

Předseda:

Mgr. Lukáš Trojan

 

Místopředsedkyně:

JUDr. Irena Schejbalová

JUDr. Katarzyna Krzysztyniak, Ph.D.

 

Členové

JUDr. Michal Bortel

JUDr. Roman Lamka, Ph.D., LL.M., MBA

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D.

 

Administrátor

JUDr. Petr Svoboda