cak logo

Výbor pro vnější vztahy

Předseda:

JUDr. Petr Toman, LL.M.

 

Místopředseda:

JUDr. Michal Žižlavský

 

Členové

JUDr. Michala Plachká, LL.M.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Mgr. Pavel Kroupa

Mgr. Ondřej Múka

JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.

Mgr. Michal Nohel

JUDr. František Schulmann

Mgr. Petr Suchomel

JUDr. Václav Vlk

 

Administrátorky

PhDr. Iva Chaloupková

JUDr. Hana Rýdlová