cak logo

Sekce pro rodinné právo

Předsedkyně:

Mgr. František Korbel, Ph.D.

 

Místopředsedkyně:

Mgr. Kryštof Janek

JUDr. Anna Márová, LL.M.

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

 

Členové

Mgr. Veronika Bočanová

Mgr. Eva Decroix

Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D.

Mgr. Marian Franc

JUDr. Dita Frintová, Ph.D.

JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Markéta Mlčkovský Millerová, LL.M.

Mgr. Veronika Sluka, MBA

JUDr. Michaela Střížová

Mgr. Kateřina Švajcrová

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.

Mgr. Petra Vrábliková

Mgr. Marie Vrecionová, LL.M.

Mgr. Renata Wachtlová, LL.M.

JUDr. Marcela Zavadilová, Ph.D.

 

Administrátorka

Mgr. Daniela Vakaráčová