cak logo

Sekce pro právo trestní

Předseda:

JUDr. Tomáš Sokol

 

Místopředsedové: 

JUDr. Filip Seifert, MBA

JUDr. Jiří Císař

Mgr. Lukáš Trojan

 

Členové

JUDr. Pavel Berger

JUDr. Lukáš Duffek

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

JUDr. Luboš Hendrych

JUDr. Tomáš Kaiser

Mgr. Miroslav Krutina

JUDr. Katarzyna Krzysztyniak, Ph.D.

JUDr. Roman Lamka, Ph.D., LL.M., MBA

JUDr. Josef Lžičař

JUDr. Ladislav Smejkal

Mgr. Lukáš Smutný

JUDr. Jakub Šefrna

Mgr. Ing. Lukáš Vajda

JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D.

JUDr. Ing. Jan Vučka

JUDr. Martina Hrbatová

JUDr. Filip Svoboda 

 

Administrátorka

Mgr. Petra Vrábliková