cak logo

Právník roku

 

 

PRÁVNÍK ROKU 2023

Vítězky a vítězové, držitelky a držitelé sošky sv. Yva jsou pro rok 2023 známí. Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ, ocenili osobnosti práva v celkem čtyřech odborných kategoriích – Občanské právo, Trestní právo, Právo IT a Insolvenční právo, a ve třech speciálních kategoriích – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy. Dále porota rozhodla o udělení Zvláštní ceny sv. Yva za přínos české justici.

 

Průběhem večera se v proslovech oceněných objevoval jeden společný leitmotiv: Společenská odpovědnost právnické profese, apel na uklidněných rozjitřených nálad v české společnosti, k toleranci: "V dnešní době je cítit ve společnosti obrovské napětí. Přál bych si, abychom se (právníci) mohli podílet na vzájemné toleranci a respektu," řekl Martin Foukal, který letoškem vystoupil do Právnické síně slávy. 

 

 

 

 

Vítězkou kategorie Občanské právo se stala emeritní ústavní soudkyně Vlasta Formánková. Plastiku svatého Yva jí předali prezident Soudcovské unie Libor Vávra a jednatelka společnosti WI-ASS, generálního partnera soutěže, Tereza Poláková.

Advokát, obhájce a akademik profesor Tomáš Gřivna obsadil pomyslnou první příčku v kategorii Trestní právo. Ten převzal svého Yva z rukou předsedy představenstva mediální a vzdělávací skupiny EPRAVO.CZ Miroslava Chocholy a generální ředitelky společnosti D. A. S. Jitky Chizzoly.
Jméno vítězky kategorie Právo informačních technologií oznámil člen odborné poroty Právníka roku a prezident Notářské komory Radim Neubauer. Stala se jí pražská advokátka Barbora Vlachová.
V sekci Insolvenční právo se dostalo ocenění advokátce a insolvenční správkyni Jiřině Lužové, která na sebe upozornila především obranou společných zájmů věřitelů v insolvenčním řízení SBERBANK. Cenu jí předal člen představenstva ČAK Michal Žižlavský společně s předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky Jurajem Szabó.
Laureátem kategorie PRO BONO se stal advokát Ronald Němec. Na ocenění jej nominovala Agentura domácí péče LADARA, jež působí v oblasti hospicové a paliativní péče a které od roku 2008, tedy déle než 15 let, Ronald Němec bez nároku na honorář pomáhá. Cenu a šek na 50 000 korun převzal z rukou nestora české advokacie Gerharda Bubníka, donátora kategorie PRO BONO a místopředsedkyně ČAK Moniky Novotné.
Na základě rozhodnutí představenstva České advokátní komory bylo letos uděleno in memoriam nejvyšší advokátní vyznamenání, Záslužný kříž české advokacie, nedávno zesnulému Václavu Vlkovi, a to za obětavou mnohaletou práci ve prospěch advokacie. Záslužný kříž převzala z rukou člena představenstva Komory Lukáše Trojana dcera doktora Vlka Veronika v doprovodu své maminky Evy Tomanové. „Doktor Vlk toho pro českou advokacii vykonal opravdu mnoho – byl například členem Sekce ČAK pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy a členem Odvolací kárné komise ČAK. Působil také jako člen předsednictva Španělsko-české obchodní komory a předseda Českého helsinského výboru. A byl také členem prezídia Unie obhájců,“ přiblížil osobnost Václava Vlka člen představenstva ČAK Lukáš Trojan. „Už teď jí chybí,“ dodal.

Talentem roku se stala advokátka Aneta Pelcman Stieranková za svou práci "Obchodování s lidmi, nebo poslední šance?".

Druhou a třetí příčku v kategorii Talent roku obsadily soutěžní práce advokátního koncipienta Davida Hrona a advokáta Petra Brožovského.

Zvláštní cenu sv. Yva za přínos české justici odborná porota Právníka roku udělila emeritnímu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi.
Poctu nejvyšší, svatého Yva za celoživotní přínos českému právu, získal a do Právnické síně slávy byl uveden  Martin Foukal, emeritní notář a čestný prezident Notářské komory.