cak logo

Pobočka ČAK Brno

Pobočka zajišťuje:

 

   • běžnou provozní, technickou, personální  a ekonomickou agendu pobočky
   • vedení recepce, podatelny a sekretariátu pobočky
   • poskytování právní pomoci dle zákona o advokacii
   • vydávání výpisu z matričního listu advokáta nebo advokátního koncipienta, popřípadě z jiné evidence vedené Komorou, kterým se osvědčují údaje zde vedené, včetně vybírání poplatků dle čl. 2 odst. 1 písm. d) a čl. 2 odst. 2 usnesení představenstva č. 9/2005 Věstníku
   • administrativní činnost kárných senátů včetně odvolacího kárného senátu
   • vzdělávání advokátů
   • vzdělávání advokátních koncipientů
   • provoz informačního a vzdělávacího centra, jehož součástí je i knihovna
   • další úkoly ve smyslu zákona o advokacii, organizačního řádu, kancelářského řádu, úkolů představenstva, příkazů předsedy ČAK a tajemníka ČAK
   • vydávání a archivace Knih o prohlášení o pravosti podpisu
   • organizace advokátních zkoušek pro uchazeče s místem konání na pobočce ČAK v Brně
   • vydávání průkazů advokátů a advokátních koncipientů

Úřední hodiny pro vydávání knih o prohlášeních o pravosti podpisů:

Pondělí - Čtvrtek 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 12.00

 

Provozní doba pro vydávání ID průkazů advokátům, usazeným evropským advokátům a advokátním koncipientům:

Pondělí - Čtvrtek 8.00 - 12.00 | 13.00 - 16.00
Pátek 8.00 - 12.00

 

Objednat se lze telefonicky na 513 030 111; e-mail: brno@cak.cz

 

Podrobnější informace naleznete ZDE.

 

Výdejní místo pro ID průkazy, prostory knihovny a seminární místnosti pobočky Brno nejsou bezbariérově přístupné.

 

 

Kontakty:

Česká advokátní komora                                  

Pobočka Brno

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

telefon: 513 030 111

e-mail: brno@cak.cz