cak logo

Aktuality

 

 

 

Potřebujete se dostat na staré webové stránky?

Informujeme, že pokud byste potřebovali vidět obsah ze starých stránek České advokátní komory naleznete je na: https://old.cak.cz/.

Stejně tak, pokud by Vám z nějakého důvodu nevyhovoval či nefungoval inovovaný vyhledavač advokátů, lze starý (ale s aktuálními daty) naleznout na https://vyhledavac.cak.cz.

 

 

Vítejte na nových webových stránkách České advokátní komory!

Představujeme vám nové webové stránky České advokátní komory. Proměnou prošel nejenom layout, ale zejména funkcionality, jejichž cílem je usnadnit kontakt s Komorou, digitalizace řady agend pro advokáty a advokátní koncipienty. 

 

S novým webem vás budeme seznamovat prostřednictvím seriálu videí, který budeme zveřejňovat zde, na www.cak.cz, na Advokátním deníku a na sociální síti LinkedIn. Všechna videa jsou už nyní dostupná na Youtube kanálu ČAK

 

Vaše podněty a připomínky pište na novyweb@cak.cz

 

 

 

Na co se můžete na novém webu těšit?

 

Na samoobslužný portál, který je nazván Zabezpečená zóna Moje ČAK a dostupný i přímo na adrese https://moje.cak.cz/.

 

Do portálu je možné se přihlásit přes login datových schránek, přes NIA a zároveň je implementováno i přihlášení přes BankID.

 

V tomto portálu jsou v této chvíli dostupné následující funkcionality:

 

 • přístup do Elektronické knihy úschov, vč. všech funkcí;
 • generování dokumentů: "Výpis ze seznamu advokátů, advokátních koncipientů, evropských usazených advokátů", "Potvrzení" a „Osvědčení“ – vše opatřené elektronickou pečetí;
 • API pro informační systémy třetích stran – v současnosti pro zápisy do EKU a i pro stahování vygenerovaných dokumentů;

 

V brzké době se chystá nasazení dalších funkcionalit, a těmi jsou např.:

 • rezervační systémy na návštěvu (průkazy, knihy o ověření pravosti podpisu);
 • správa údajů v seznamu advokátů;
 • přihlášky na semináře a školení;
 • "účet advokáta" ve smyslu dat o poplatcích, fondech, pojištěních a pod.;
 • žádost o vydání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu;
 • přihlášky ke zkoušce způsobilosti;
 • žádost o zápis do seznamu advokátů;
 • žádost o pozastavení výkonu právní praxe;
 • platební brána;

 

Věříme, že problémů bude minimálně, ale vzhledem k rozsáhlosti této akce se rozhodně vyskytnou, a proto prosíme uživatele o shovívavost a spolupráci!

 

Vaše nápady, náměty, tipy na zlepšení nových webových stránek ČAK jsou vítány.

Na cokoli při jejich procházení a využívání narazíte, prosíme, dejte nám vědět na e-mail: novyweb@cak.cz.

Vaše názory nás zajímají, s Vašimi náměty budeme pracovat!

 

Při úpravách jsme každou jednotlivou rubriku prošli a identifikovali, zdali jsou data a informace aktuální a zdali je možné je ve stávající formě a podobě předávat dál nebo bude třeba obsah zásadně pozměnit. Tato fáze byla a je nejnáročnější a vyžádá si ještě vynaložení maximálního úsilí, a i Vaši maximální trpělivosti a součinnosti.

 

S touto komplexní změnou, a ještě před tím, než nabyl účinnosti zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, se objevila myšlenka na samoobslužný portál, který by umožnil ať již advokátní veřejnosti nebo veřejnosti obecně užívat služeb poskytovaných Komorou bez osobní návštěvy jejích poboček.

 

Současně bylo rozhodnuto, že je na čase vyměnit vyhledavač advokátů tak, aby působil moderněji a advokátnímu stavu pomohl i v sebeprezentaci (fotografie u kontaktu, umístění na mapě).

 

 

Zveřejnili jsme nejnovější zápis ze schůze představenstva ČAK

Všechny zápisy, řazené chronologicky, naleznete ZDE.

 

 

 

 


Informace o činnosti a stanoviscích Komory naleznete také v rubrice ČAK informuje na Advokátním deníku.