cak logo

Seznam advokátek a advokátů zapojených do projektů ADŠ a ADDD

Královehradecký kraj

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

 

Mgr. et Mgr. Michal Jandura

 

Mgr. Diana Kokešová

 

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár

 

Mgr. Petra Němcová

 

Mgr. Tomáš Nikš

 

Mgr. Veronika Plačková

závazkové právo – zejm. nájem, smlouva o dílo a kupní smlouva, věcná práva, rodinné právo, manželské majetkové), pracovní právo, trestní, insolvence popř. exekuce

Mgr. Nikola Runštuková

generální praxe; problematika dluhů a exekucí

JUDr. Jana Špačková

 

Mgr. Jaroslav Toman, LL.M.

 

JUDr. Gabriela Vilímková

 

Mgr. Marie Voříšková

 

LEGENDA: Advokátky/advokáti, označeni světležlutou barvou, jsou připraveni zdarma pomáhat mladým lidem, opouštějícím Dětské domovy. Oblast práva, ve které jsou ochotni poskytnout právní pomoc, je vyznačena vpravo.