cak logo

Zkoušky mediátora

Mediační tréninky

Upozorňujeme, že ČAK nebude v nejbližší době vypisovat termíny mediačních tréninků, pokud máte o tréninky zájem, je možné se domluvit s lektorkami osobně: JUDr. Anna Márová, LL.M. - telefon: 222 517 500 a email: amara@attorney.cz, webové stránky: http://www.attorney.cz/clanky/workshopy/ a Mgr. Kateřina Švajcrová - telefon: 608 882 003 a email: svajcrova@aksvajcrova.cz, webové stránky: http://www.aksvajcrova.cz/page/Aktuality.aspx

 

 

Postgraduální vzdělávací program LL.M. - Arbitráž a mediace 

 

Vzdělávání v mediaci pro advokáty (advokátní koncipienty) je možné absolvovat v rámci unikátního postgraduálního programu LL.M. – arbitráž a mediace, který organizuje Vysoká škola CEVRO Institut Praha. Celé studium probíhá výhradně v kombinované formě, přednáškové bloky jsou vždy v pátek a v sobotu, a to jednou za 14 dní či za 3 týdny. Podmínkou pro nástup ke studiu je ukončené magisterské vzdělání právního či s právem souvisejícího zaměření. Studium obsahuje informace o aktuální legislativě, mapování posledních trendů v obou oblastech i trénink psychosociálních dovedností.

Absolventi postgraduálního programu získají znalosti a dovednosti uplatnitelné v celém odvětví rozhodčího řízení a mediace. V čele týmu vyučujících stojí doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (hlavní garant, specialistka na civilní proces a soudní ochranu práv), JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA (advokát, mezinárodní rozhodce), JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. (advokátka a zapsaná mediátorka). Více informací najdete zde na tomto odkazu: http://cevroinstitut.cz/cs/clanek/ll-m-arbitraz-a-mediace/

 

Žádost o vykonání zkoušky z mediace

 

Aktuální tématické okruhy pro zkoušku z rodinné mediace

 

Pokyny ke zkoušce a poučení pro uchazeče

 

Kritéria hodnocení průběhu mediační zkoušky

 

Termíny mediačních zkoušek v r. 2024

 

Testové otázky pro písemnou část zkoušky mediátora

 

 

Informace pro kandidáty na zkoušky z mediace