cak logo

Vinkláři - JUDr. Tomáš Sokol

Ustanovení § 27 odst. 2 o.s.ř. sice ukládá soudu, aby nepřipustil zastoupení účastníka řízení, jestliže zástupce zřejmě není způsobilý k řádnému zastupování, anebo jestliže jako zástupce vystupuje v různých věcech opětovně, leč šedá je teorie, ale zelený strom života. Alespoň pokud jde o vinkláře.


Také v trestním zákoníku máme postih trestného činu neoprávněného podnikání, ale tady zase Nejvyšší soud judikoval, že takovému vinkláři by muselo být prokázáno neoprávněné podnikání po živnostensku. Tedy soustavně. A též nepochybně i za peníze. Jenže kdo (rozuměj policie) by se s takovou ptákovinou prokazoval, když tady máme zajímavější delikventy, že?!

 

V reakci na tuhle právní bezzubost se v roce 2017 podařilo tehdejšímu vedení ČAK prosadit novelu zákona o advokacii, od níž jsme si mnozí hodně slibovali, a v ní § 52 d.

 

Podle něj se fyzická, právnická nebo podnikající osoba dopustí přestupku tím, že, mimo jiné, poskytne právní služby opakovaně a za úplatu, ačkoliv není osobou oprávněnou k jejich poskytování podle § 2 odst. 1 zákona o advokacii. Případně jest delikventem i ten, kdo použije označení advokát, ač k tomu nesplňuje příslušné podmínky. Ale zase se v podstatě bohužel nic moc neděje...

 

Je tedy boj s vinkláři (= právními šmejdy!) zakletý jako boj s větrnými mlýny?

 

Když mluvím o vinklářích, primárně nemám na mysli ty zoufalce, kteří pokud možno ještě většímu zoufalci poradí, jak se rozvést a případně ho zastoupí u soudu. Eventuálně se hemží v bahnité vodě sporů o to, kdo komu půjčil nebo nepůjčil pár tisícovek.

Primárně, i když i zmínění pokoutničí, mám na mysli především rozličné subjekty, namnoze též právnické osoby, které se veřejně hlásí k tomu, že poskytují právní služby případně to z jejich inzerce, namnoze webové, čouhá jako sláma z bot. Holedbají se svými úspěchy, své oběti nazývají klienty, cení tabulky úspěšnosti, a ne zcela nepodobni aktérům dlouholetého psího adopčního programu v ČT „Chcete mě?“ přímo řvou: „Vezměte si mě za právního zástupce a nemůžete prohrát“. Je jich plný internet. Zkuste se třeba podívat na https://www.zakazrizeni.cz.

Ti poněkud stydlivější mají kdesi v textu své webové prezentace poznámku, že spolupracují s advokátem nebo s advokátní kanceláří, což je většinově naprostá, případně zcela sprostá lež. Menšinově je to pak problém toho advokáta, který by si tímto způsobem nechával zprostředkovat poskytování právní služby, byť uznávám, že v tomto směru může jít i o poněkud složitější a nutně nikoliv vždy protiprávní vztah.

 

Co dělá Komora?

 

V rámci předvolebních slibů před posledním (7.) sněmem ČAK mnozí znás slibovali, že se budou nezákonnou existencí vinklářů zabývat. Mne nevyjímaje. Doposud ovšem to „zabývání“ moc viditelné nebylo. A ani efekt za moc nestojí.
Dosti významným důvodem je asi to, že současná právní úprava, kterou jsem shora citoval, skýtá vinklářům poměrně velký manévrovací prostor k právnímu kličkování. Zřejmě ve snaze, aby se do záběru správního orgánu nedostali zmínění zoufalci s občasnými úlety do oblasti právního zastupování, je skutková podstata vymezena právě tak, že musí jít o poskytování právní služby opakovaně a za úplatu.

To ´opakovaně´ se ještě nějak dokázat dá. S prokazováním úplaty je to horší. Naposledy jsme si to ověřili při jednání na Ministerstvu spravedlnosti dne 21.5. 2020. Potěšující je, že současná situace se nelíbí ani představitelům zmíněného ministerstva, a tak jsme rokovali, co s tím. Jakými prostředky by bylo možné vinkláře účelněji hubit? Není vyloučeno, že dojde i na návrh legislativních změn, ale to si ještě chvíli počkáme. Nepochybně se ale můžeme (a budeme!) snažit s Ministerstvem spravedlnosti v této věci úžeji spolupracovat. Ochotu věcí se intenzivně zabývat vyjádřili i zmínění zástupci ministerstva.

 

Ministerská statistika

 

Vedlejším produktem naší návštěvy je i statistika, kterou nám Ministerstvo spravedlnosti, zastoupené náměstkyní ministryně JUDr. Klárou Cetlovou, poslalo. Ze statistiky plyne třeba to, že v roce 2017 ministerstvo obdrželo 12 oznámení o podezření ze spáchání přestupku dle § 52d odst. 1 zákona o advokacii, v roce 2018 obdrželo ministerstvo 16 takových podnětů, v roce 2019 21 podnětů a za několik měsíců roku 2020 už se sešlo 14 oznámení. Výsledkem je jedno pravomocné rozhodnutí z roku 2018 s uloženou pokutou 39.000,- Kč a jedno obdobné rozhodnutí v roce 2019 s pokutou 24.000,- Kč.

 

Na dotaz správního orgánu, ať již při výslechu nebo písemný, zda dotčené osoby vinklářovi zaplatily, odpovědělo dle statistiky celkem 53 osob. Kladně tři a v těchto věcech ještě probíhá řízení. Podobně dopadlo i uložení povinnosti předložit doklady o úplatnosti dotčeným osobám, z nichž z 23 dvacetkrát sdělilo, že doklady nedisponují, případně nic neplatily. Jen tři osoby následně předložily příslušný dokument, z čehož následně vzešla zmíněná pokuta 39.000,- Kč.

Kromě jiného ovšem z informací MSp vyplynulo, že to, co pravděpodobně advokáty dráždí nejvíce, to je samotné nabízení právních služeb, nyní již po internetu, ještě nelze stíhat jako přestupek, není-li prokázáno, že právní služba skutečně poskytnuta byla, tedy že na inzerát někdo reagoval, a dokonce nabízenou činnosti i zaplatil.

Nevím jak vy, ale já to vidím tak, že budeme muset poněkud přitvrdit. A také že je to i na nás, advokátech, jestli to tady advokáti nebudou mít lehké.

Přesně takhle jsme dospěli i ke vzniku téhle rubriky. Chtěli bychom ji věnovat všem vinklářům (=právním šmejdům), ale dárek to věru nebude.

Především by v rubrice měly být informace o těch, které se tak či onak podařilo uštvat. Tím „tak“ míním pokoutníky, kteří podlehli v souboji se správním orgánem a byli pravomocně postižení za spáchání přestupku dle § 52d zákona o advokacii. Ještě se dohadujeme, zda je možné případná rozhodnutí publikovat i se jménem, nebo jestli by to bylo vrozporu s GDPR. U právnických osob takový problém nevidím. Tím „onak“ rozumím publikování informací o těch, kteří nebyli postiženi za zmíněný přestupek vůbec, nebo zatím, ale existuje u nich fakt silné podezření, že vinklaří anebo by jen chtěli. Případně se chovají navenek tak, že nabízejí právní služby. Jako třeba subjekt, o němž přinášíme první informaci viz DESKA (NE)CTI.

Pro tuto druhou variantu svědčí naše stavovská odpovědnost (ano, přece ji máme!) společenský tlak na ochranu spotřebitele. Protože vinkláři možná občasně představují škodnou v revíru advokátů a ujídají jim jejich chleba, především ale zneužívají nevědomosti spotřebitelů a škodí jim mnohem víc než jako nekalá konkurence advokátům. A to říkáme hlasitě v mnohaletém boji s vinkláři pořád a dokola! Škodí i nespotřebitelům, takže i ty budeme informovat o rizicích spojených s jakýmkoliv spojením s pokoutníkem.

Chceme se podrobněji zabývat zmíněnými vinkláři, pro které se asi dá použít aktuálně velmi oblíbený výraz pro ekonomické šibaly všeho druhu, totiž šmejdi. Znovu a znovu vysvětlovat, v čem je takový vinklář neboli šmejd škodlivý.

Uznávám, že pro advokáty, kteří jsou hlavními konzumenty informací publikovaných na webu ČAK to asi žádné novinky nebudou, ale věříme, že se zrovna na tuhle upoutávku přijdou podívat i jiní, zejména potenciální oběti šmejdů, a též i novináři. Takže se to časem rozkřikne. Zatím to nevypadá, že by se nenabízelo dost vhodných terčů, ale přesto přivítáme aktivní spolupráci všech advokátů a advokátních koncipientů podle známého hesla „udávat nechci, ale hlásit to musím“‎.

Pokud jsem si mohl v minulosti všimnout, dost advokátů vinkláři silně iritují. Některé kolegyně či někteří kolegové se občas obrátí na Komoru s rozhořčeným poukazem na nějakého zvlášť drzého šmejda, kterého pak ČAK předá do přestupkového řízení. Ale upřímně řečeno, mnoho takových oznámení není. Takže od této chvíle by si všichni, kterým vinkláři, ať již v jakékoliv podobě, vadí, měli uvědomit, že jsou nejen přihlížejícími, ale že mohou být i aktéry souboje s touto nežádoucí havětí.

A jako obvykle platí, že především se o sebe musíme postarat sami a pak nám možná někdo pomůže. Takže zvažujme, co všechno se dá podniknout i kromě toho oznámení.

Mimochodem, už jste někdy jednali o možném zastoupení s vinklářem? A s nahrávacím zařízením?

 

JUDr. Tomáš Sokol, místopředseda České advokátní komory