cak logo

UMÍSTĚNÍ REZERVNÍCH ADVOKÁTNÍCH TALÁRŮ NA SOUDECH V ČR

Vážené kolegyně,

vážení kolegové,

 

počínaje dnem 1. 6. 2011 vzniká zákonná povinnost oblékat v soudních síních v některých typech řízení advokátní talár. Přesně jde o následující řízení:

• trestní řízení na všech typech soudů (tedy od okresních po nejvyšší soud)

• řízení u Nejvyššího soudu ČR

• řízení u Nejvyššího správního soudu ČR

• řízení u Ústavního soudu ČR.

 

 

Většina z Vás, kteří k výkonu své praxe advokátní taláry potřebují, se jimi již vybavila a byly Vám dodány k užívání.

Pro ty, kteří to ještě nestihli, či opomněli, opakujeme, že veškeré informace jak a kde si advokátní talár i v nadcházejícím období obstarat a za jakých časových i finančních podmínek, naleznete v informacích uvedených níže.

A máme pro Vás dobrou zprávu. Po počátečním výrobně a organizačně náročném období si dodavatelská firma nyní (předpokládá již daleko menší objemy dodávek) troufá zkrátit dodací dobu talárů z 5 měsíců na 3; při zachování základní standardní ceny talárů bez jakýchkoliv přirážek. Bližší informace budou záhy zveřejněny na výše citovaném místě na webu.

Další důležitou zprávou je fakt, že Česká advokátní komora splnila svůj slib, který kdysi advokátům dala.

K 1. 6. 2011 se vedení ČAK podařilo vybavit všechny soudy v ČR (v některých ojedinělých případech ne soudy, ale advokátní kancelář kolegů, kteří sídlí co nejblíže soudům) tzv. rezervními taláry. Na každém soudu jsou tak k dispozici pro bezplatné půjčení v průměru 3 ks advokátních talárů v nejrozšířenějších velikostech (na některých soudech je talárů umístněno více, někde méně – dle počtu trestních jednacích síní a velikosti soudu).

Podrobné informace kolik advokátních talárů je na konkrétním soudu uloženo, kde je hledat (nejčastěji u justiční stráže, v trestních jednacích síních či v trestních kancelářích) a u koho vyplnit své základní údaje do Evidenční knihy užívání talárů ČAK) naleznete v přiložené tabulce sestavené podle jednotlivých regionů ČR.

Na často se opakující dotazy ohledně advokátního koncipienta, který substitučně zastupuje advokáta v trestním řízení, dodáváme, že na takového koncipienta se vztahují práva a povinnosti dotyčného advokáta, tedy i to, aby byl koncipient oděn v advokátní talár. Jelikož si ho sám nemůže obstarat, protože ještě není advokátem, musí si ho vypůjčit od advokáta. V případech, kdy to není možné (např. z důvodu velmi rozdílných postav), může talár objednat pro svého koncipienta sám advokát na své identifikační číslo advokáta, a to i v případě, že si už objednal talár vlastní.

 

Česká advokátní komora registruje též řadu dotazů, zda má mít advokát talár oblečený i v případě, že v trestním řízení vystupuje jako zmocněnec… Povinnost nosit stavovský oděv (talár) se váže buď na typ soudu (Ústavní, Nejvyšší, Nejvyšší správní) nebo na typ řízení (trestní soudní). Pokud se tedy advokát zúčastní trestního řízení před soudem, jedno v jaké pozici, má povinnost mít na sobě talár.

 

vedení České advokátní komory

 

Region Praha ks talárů místo uložení kontaktní osoba tel.
Vrchní soud Praha, nám. Hrdinů 1300/11, 14000, Praha 4 3 místnost vedle velké porotní síně, klíče budou u ostrahy objektu u vstupního rámu, kniha evidence talárů v poradní síni pí Smolíková, hospodářská správa, Ing. Hrdlovcová 261 196 321
Městský soud Praha, Spálená 2, 11216, Praha 2 5 taláry a kniha evidence talárů uloženy v podatelně soudu pí Brkalová 221 932 244
Obvodní soudy        
Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 14, 11294, Praha 1  5 místnost č. 105 - přízemí

pí Špeldoňová,

pí Syslová

221 093 350
Obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 19, 12000, Praha 2 3 trestní jednací síně

p. Doležal

221 510 216
Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5, 13005, Praha 3 3 taláry a kniha evidence talárů uloženy v trestní kanceláři

pracovnice trestní kanceláře

221 477 104
Obvodní soud pro Prahu 4, Prahu 8, Prahu 9 a Prahu 10, Justiční areál Na Míčánkách,  28. pluku 1533/29b, 10083,  Praha 10 15 samostatné oddělení šatny pro veřejnost v přízemí objektu, kniha evidence u šatnáře, v případe odevzdávání talárů po skončení prac. dob šatny, bude možno talár odevzdat u justiční stráže-ostrahy objektu u hlavního vstupu do budovy

pí Čechtická

251 445 841
Obvodní soud pro Prahu 5, nám. Kinských 5, 15074, Praha 5 2 skříň v prostorách, kde jsou ukládány taláry státního zastupitelství. Klíče  v sekretariátu předsedy soudu u Mgr. Jany Humeni, u níž bude rovněž uložena kniha evidence talárů

Mgr. Jana Humeni

257 005 692
Obvodní soud pro Prahu 6, V.P. Čkalova 18, 16054, Praha 6  2 klíče od místnosti s taláry a kniha evidence talárů u justiční stráže

justiční stráž

233 326 103
Obvodní soud pro Prahu 7, Ovocný trh 14, 11296, Praha 7 2 taláry a kniha evidence talárů - místnost č.  47, přízemí

pí Poláková, p. Seifert

221 093 327

 

Region Střední Čechy ks talárů místo uložení kontaktní osoba tel.

Krajský soud Praha,

nám. Kinských 234/5, 15075,  Praha 5

3 taláry a kniha evidence talárů - informační centrum, přízemí budovy A, za vstupem budovy z nám. Kinských pracovníci informačního centra

257 005 111

257 005 369

Okresní soudy

     

 

 

Okresní soud Praha-východ, Na Poříčí  20/1044, 11297,  Praha 1

3 taláry a kniha evidence talárů - infocentrum - přízemí sl. Popovičová

221 729 311,

221 729 399

Okresní soud Praha-západ, Karmelitská 19, 11815, Praha 1

3 taláry a kniha evidence talárů - jednací síň č. 1 pí Široká

257 199 214

Benešov, Masarykovo nám. 223, 25645,  Benešov

3 taláry a kniha evidence talárů - přízemí, dveře č. 4 pí Zárubová

317 763 364

Beroun, Wagnerovo nám. 1249/2, 26647,  Beroun 2

3 taláry a kniha evidence talárů -  přízemí dveře č. 2, šatna k převlečení ve 2. poschodí dveře č. 3O pí Dobřemyslová

311 604 512

Kladno, Nám. E. Beneše 1997, 27255, Kladno

3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 124,  1. patro

pí Kindlová,

pí Fleisleberová

312 278 784,

312 278 711

Kolín, Kmochova 144, 28023,  Kolín

3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 114 (trestní kancelář), 1. patro

pí Kozderová

pí Váchová

321 770 748

Kutná Hora, nám. Národního odboje 58, 28435,  Kutná Hora

3 taláry a kniha evidence talárů - uloženy ve skladu, na základě rezervace či žádosti k vyzvednutí v podatelně

pí Pištěková

327 533 500

327 533 501

Mělník, Krombholcova 264, 27646,  Mělník

3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 122 (informační centrum), 1. patro vpravo

pí Košlerová

pí Balabánová

315 648 420

Mladá Boleslav, Nám. Republiky 100/III, 29305, Mladá Boleslav

3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 204

pí Tyrichtrová, ved. trestní kanceláře

326 377 526

Nymburk, Soudní 996, 28802, Nymburk

3 taláry a kniha evidence talárů - jednací síň č. 4 , 5, 6

pí Prášková

325 519 320

 Rakovník, Sixtovo nám. 76/II, 26923, Rakovník

3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 2, 2. patro (knihovna a zasedací místnost za kanceláří ředitelky správy)

pí Wachtlová,

ředitelka správy

313 285 315,

731 946 440

Příbram, Milínská 167, 26128, Příbram III

3 taláry a kniha evidence talárů  budou uloženy v jednací síni č. 2,5,13

pí Palánová

778 745 193

318 650 111

 

Region Jižní Čechy

ks

talárů

místo uložení kontaktní osoba tel.
Krajský soud České Budějovice, Zátkovo nábř. 2, 37084,  České Budějovice 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 4, Informační centrum pí Ambrožová 389 018 281
Krajský soud České Budějovice, pobočka v Táboře, tř. kpt. Jaroše  1851, 39003, Tábor 3 taláry  a kniha evidence talárů v jednacích síních pí Krejčiříková 381 205 411
Okresní soudy        
České Budějovice, Zátkovo nábř. 2, 37084,  České Budějovice 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 4 , přízemí  (Informační centrum KS) pí Ambrožová 389 018 281
Český Krumlov, Linecká 284, 38120, Český Krumlov 3 taláry a kniha evidence talárů - trestní kancelář č. 16, 1. patro pí Sirotková 380 706 108
Pelhřimov, tř. Legií 876, 39336, Pelhřimov

3

taláry a kniha evidence talárů - místnost justiční stráže u vchodu

pí Hronková,

vedoucí správy

565 303 611
Jindřichův Hradec, Klášterská 123/II, 37728, Jindřichův Hradec 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost justiční stráže u vchodu p. Miroslav Kazda 384 340 014
Písek, Velké nám. 121, 39741, Písek 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 233, správa soudu, 1. patro Mgr. Eva Lisová, ředitelka správy soudu

382 731 102,

382 731 101

Prachatice, Pivovarská 3, 38318, Prachatice 3 taláry a kniha evidence talárů - služebna justiční stráže, přízemí u vchodu

p. Ladislav Štěrba,

velitel justiční stráže

388 305 148
Strakonice, Smetanova 455, 38623, Strakonice 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 38 (Informační centrum), přízemí, pí Kozáková Ing. Blanka Kubelová, ředitelka správy 383 355 111
Tábor, Tř. kpt. Jaroše 1851, 39003, Tábor 3 taláry  a kniha evidence talárů v trestní kanceláři 2. patro, č. dv.  256 pí Marešová, vedoucí trestní kanceláře 381 205 455

 

Region Západní Čechy ks talárů místo uložení kontaktní osoba tel.
Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 30617, Plzeň 4 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 5 přízemí p. Pojer 377 868 105
Okresní soudy        
Domažlice, Paroubkova 228, 33450, Domažlice 3 taláry a kniha evidence talárů - č.dv. 26

pí Minaříková,

pí Ševčíková

377 867 804
Cheb, Lidická 1, 35060, Cheb 3 taláry a kniha evidence talárů budova B, 1. patro, trestní kancelář, č. dv. 244 pí Spačková 377 868 490
Karlovy Vary, Moskevská 17, 36033, Karlovy Vary 2 taláry a kniha evidence talárů - č.dv. 7 p. Jiří Rambousek 377 867 213
Klatovy, Dukelská 138/III, 33901, Klatovy 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 32, přízemí pí Nejedlá 377 869 800
Rokycany, Jiráskova 67, 33764, Rokycany 2 taláry a kniha evidence talárů - místnost justiční stráže OS p. Sak 377 869 014
Sokolov, K. H. Borovského 57, 35632, Sokolov 3 taláry a kniha evidence talárů - infocentrum č. dv.125

pí Kuchtová,

pí Cimrová

377 867 068,

377 868 069

Tachov, nám. Republiky 71, 37430, Tachov 4 taláry a kniha evidence talárů - č. dv. 201

pí Malínská,

pí. Hiclová

377 867 616
Plzeň - město, Nádražní 7, 30623, Plzeň 3 taláry a kniha evidence talárů - podatelna, č. dv. 1.B07 pracovnice podatelny 377 869 150
Plzeň - sever, E. Beneše 1, 30316, Plzeň 3 taláry a kniha evidence talárů - uložení v infocentru č. dv. C10 pí Vrabcová 377 869 522
Plzeň - jih, E. Beneše 1, 30316, Plzeň 3 taláry a kniha evidence talárů - uložení v podatelně soudu, č. dv.. B108

pí Nováková,

pí Havlíčková

377 869 477,

377 868 402

 

Region Severní Čechy ks talárů místo uložení kontaktní osoba tel.
Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 40092, Ústí nad Labem 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 309, 3. patro, sekr. předsedy KS Ing. Jan Tobiáš, ředitel správy soudu 477 047 273
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, U Soudu 540/3, 46072, Liberec 2 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 102, 1. patro (pokladna OS) Mgr. Iveta Schöffelová, správce pobočky 477 047 273
Okresní soudy        
Česká Lípa, Děčínská 389/4, 47052, Česká Lípa 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost  č. 22/přízemí - klíč v podatelně Renata Jelínková, hospodářka 487 072 249
Děčín, Masarykovo nám. 1, 40597, Děčín 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 217,  trestní kancelář Bohumila Kozáková, zaměstnanec infocentra 412 709 835
Chomutov, Na Příkopech 663, 43014, Chomutov 3 taláry a kniha evidence talárů - poradní místnost jednací síně č. 4 justiční stráž 474 698 611
Jablonec n. Nisou, Mírové nám. 5, 46659, Jablonec nad Nisou 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č.  4B, přízemí pí Habová 483 337 011
Liberec, U Soudu 540/2, 46072, Liberec 2 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 102, 1. patro (pokladna) pí Břachová 485 238 111
Litoměřice, Na Valech 525 12, 41297, Litoměřice 3 taláry a kniha evidence talárů - justiční stráž Bc. Petr Dekany, bezpečnostní technik 416 721 183
Louny, Sladkovského 1132, 44029, Louny 3 taláry a kniha evidence talárů - skříň u jednací síně č. 104 Bc. Irena Zemková, ředitelka správy soudu 415 629 937
Most, Moskevská 2, 43474, Most 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 21, 4. podlaží Stanislava Trollerová, hospodářka 477 104 662
Teplice, U soudu 1450/11, 41664, Teplice 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 30c, 1. patro Iva Somrová, pokladní 417 599 562
Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, 40124, Ústí nad Labem 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 124, 1. patro (sekr. předsedkyně) Bc. Monika Křížová, ředitelka správy soudu 477 047 436

 

Region Východní Čechy ks talárů místo uložení kontaktní osoba tel.
Krajský soud v Hradci Králové, Československé armády 218, 50208, Hradec Králové 6 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu kontaktní osoba neurčena 498 016 111
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, Sukova třída 1556, 53096, Pardubice 2 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u vedoucí  trestní kanceláře, č. 48, 4. patro budovy kontaktní osoba neurčena 467 000 111
Okresní soudy        
Hradec Králové, Ignáta Hermanna 227, 50200, Hradec Králové  4 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu kontaktní osoba neurčena 495 000 900
Havlíčkův Brod, Husova 2895, 58001, Havlíčkův Brod  2 taláry a kniha evidence talárů - trestní jednací síně kontaktní osoba neurčena 569 493 111
Chrudim, Všehrdovo nám. 45, 53721, Chrudim  2 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu kontaktní osoba neurčena 469 669 711
Jičín, Šafaříkova 842, 50625, Jičín  3 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy v podatelně soudu u vchodu kontaktní osoba neurčena

493 547 111,

493 547 172

Náchod, Palachova 1303, 54720, Náchod  4 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu kontaktní osoba neurčena 491 443 111
Pardubice, Na Třísle 118, 53095, Pardubice  5 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže  u vchodu soudu kontaktní osoba neurčena 466 750 111
Rychnov nad Kněžnou, Svatohavelská 93, 51619, Rychnov nad Kněžnou  3 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu kontaktní osoba neurčena 494 548 300
Semily, Nádražní 25, 51334, Semily  2 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu kontaktní osoba neurčena 481 652 111
 Svitavy, Dimitrovova 33, 56819, Svitavy 2 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu kontaktní osoba neurčena 461 352 811
Trutnov, Nádražní 106/5, 54120, Trutnov  3 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy v trestních jednacích síních kontaktní osoba neurčena 499 840 116
Ústí nad Orlicí, Husova 975, 56217, Ústí nad Orlicí  3 taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu kontaktní osoba neurčena

465 521 143,

465 521 144,

465 521 145

 

Region Střední Morava ks talárů místo uložení kontaktní osoba tel.
Vrchní soud  Olomouc, Masarykova třída 1, 77111 Olomouc 3 taláry a kniha evidence talárů - u regionálního zástupce ČAK, v AK JUDr. Lenka Vidovičová, Zámečnická 3a Olomouc pí Čecháková 585 208 801
Krajský soud Ostrava - pobočka v Olomouci, Studentská 7, 77111, Olomouc 2 taláry a kniha evidence talárů - v prostorách skladové místnosti u příchozí podatelny pí Tolarová 585 402 111
Krajský soud Brno - pobočka ve Zlíně, Dlouhé Díly 351, 76302, Zlín  3 taláry a kniha evidence talárů - podatelna OS Zlín pracovnice trestní kanceláře 577 172 201
Okresní soudy        
Olomouc, tř. Svobody 16, 77138, Olomouc 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 34, přízemí  (informační kancelář)

pí Jaitnerová,

pí Poulíčková

585 503 325
Zlín, Dlouhé Díly 351, 76302, Zlín 3 taláry a kniha evidence talárů - podatelna OS Zlín podatelna 577 173 241
Kroměříž, Soudní 11, 76742, Kroměříž 3 taláry a kniha evidence talárů -  justiční stráž u vchodu budovy p. Přibyl 573 522 120
Prostějov, Havlíčkova 16, 79709, Prostějov 3 taláry a kniha evidence talárů - skříň u vchodu, justiční stráž Mgr. Aleš Bělka 582 401 695
Uherské Hradiště, Svatováclavská 568, 68669, Uherské Hradiště 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 131 A, 2. patro pí Bischelová 575 754 113
Vsetín, Horní náměstí 5, 75539 Vsetín 3 taláry a kniha evidence talárů - Maršálek&Žíla, AK, Stará Cesta 676, 755 01 Vsetín Zdeňka Slížová

571 410 895

737 517 922

email: 

marsalek@marsalekzila.cz

Šumperk, M. R. Štefánika 12, 78773, Šumperk 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 1, přízemí (Informační centrum) pí Schnaubeltová 583 313 919
Přerov, Smetanova 2, 75011, Přerov 2 taláry a kniha evidence talárů - informační kancelář soudu

pí Frimmlová,

pí Mikešová

581 279 260
Jeseník, Dukelská 2a/761, 79001, Jeseník 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 111, nebo 142, podatelna Okresního soudu

pí Hockicková,

pí Brašíková

584 458 201

 

Region Jižní Morava ks talárů místo uložení kontaktní osoba tel.
Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 65737, Brno 3 taláry a kniha evidence talárů - sekretariát předsedkyně NS ČR

sekretariát

předsedkyně NS ČR

541 593 185
Nejvyšší správní soud ČR, Moravské nám. 611/6, 65740, Brno 3 taláry a kniha evidence talárů - samostatná místnost, klíče u Justiční stráže Ing. Synková

542 532 321,

737 247 545,

zuzana.synkova@nssoud.cz

Ústavní soud ČR, Joštova 8, 66083, Brno 2 3 taláry a kniha evidence talárů - boční místnost u jednacích sálů, klíče od šatní skříně u PČR budovy JUDr. Göttinger 542 161 195
Krajský soud Brno, Rooseveltova 648/16, 60195, Brno 3 taláry a kniha evidence talárů - Místnost 003D, přízemí - klíče u Justiční stráže pí Mazurová 546 513 311
Oresní soud Jihlava, třída Legionářů 5277/9A, 58726, Jihlava 2 taláry a kniha evidence talárů - samostatná místnost, klíče u Justiční stráže, taláry uloženy v podatelně v přízemí pí Sedláčková 567 563 109
Městský soud Brno, Polní 994/39, 60801, Brno 3 taláry a kniha evidence talárů jsou umístěny v samostatné vyčleněné místnosti, karty pro vstup do místonosti k vyzvednutí u justiční stráže recepce - justiční stráž 546 530 041
Okresní soudy        
Brno - venkov, Polní 994/39, 60804, Brno 3 taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 495, 4. patro, karty pro vstup do místonosti k vyzvednutí u justiční stráže pí Beranová 546 541 531
Břeclav, Národních hrdinů 11, 69024, Břeclav 3 taláry a kniha evidence talárů - podatelna Dagmar Střelcová 519 366 202
Hodonín, Velkomoravská 4, 69546, Hodonín 3 taláry a kniha evidence talárů - trestní kancelář vedoucí trestní kanceláře 518 307 211
Jihlava, tř. Legionářů 5277/9A, 58726, Jihlava 3 taláry a kniha evidence talárů - samostatná místnost, klíče u Justiční stráže pí Sedláková 567 563 109
Vyškov, Kašíkova 28, 68218, Vyškov 3 taláry a kniha evidence talárů v uzamčené skříni, klíč na vrátnici Bc. Medková 518 720 204
Žďár nad Sázavou, Strojírenská 28, 59101, Žďár nad Sázavou 3 taláry a kniha evidence talárů - inforcentrum sousedící se soudními síněmi

pí Machová,

pí Dvořáková

566 682 611
Znojmo, Nám. Republiky 1, 67008, Znojmo 3 taláry a kniha evidence talárů - trestní kancelář Mgr. Švejdová 515 266 251
Třebíč, Bráfova 502, 67430, Třebíč 3 taláry a kniha evidence talárů - přízemí, klíče od místnosti v podatelně pí Ondráčková 568 606 211
Blansko, Hybešova 5, 67828, Blansko 3 taláry a kniha evidence talárů - trestní oddělení, vedoucí kanceláře  paní Blanka Nejezchlebová pí Nejezchlebová 516 482 116

 

Region Severní Morava ks talárů místo uložení kontaktní osoba tel.
Krajský soud Ostrava 3 taláry a kniha evidence talárů - AK Martínková, Popek, Vídenský a spol. , Sokolská tř. 22, Ostrava-Moravská Ostrava pí Jelínková

596 116 901,

596 116 911

Okresní soudy        
Bruntál, Partyzánská 11, 79201, Bruntál 2 taláry a kniha evidence talárů - informační centrum budova A

pí Oravcová Partschová

554 786 280
Opava, Olomoucká 27, 74677, Opava 3 taláry a kniha evidence talárů - umístěny na podatelně (místnost č. 1, přízemí)

pí Paletová,

pí Sněhotová

553 759 211
Frýdek-Místek, Na Poříčí 3206, 73813, Frýdek-Místek 2 taláry a kniha evidence talárů - AK Martínková, Popek, Vídenský a spol. , Sokolská tř. 22, Ostrava-Moravská Ostrava pí Jelínková

596 116 901,

596 116 911

Karvin, park Bedřicha Smetany 176/5, 73331, Karviná-Fryštát 2 taláry a kniha evidence talárů – AK ul.Karola Śliwky č.p.125, Karviná - Fryštát

JUDr. Schulhauser,

pí Celbrová

603 839 569,

604 276 173

Karviná, pobočka v Havířově, Dlouhá Třída 1647/46a, 73601, Havířov Podlesí 2 taláry a kniha evidence talárů - AK Martínková, Popek, Vídenský a spol. , Sokolská tř. 22, Ostrava-Moravská Ostrava pí Jelínková

596 116 901,

596 116 911

Nový Jičín, Tyršova 3, 74111, Nový Jičín 3 taláry a kniha evidence talárů - umístěny v místnosti č. 31, 2. patro

pí Mouleová,

pí Holubová

556 779 533,

556 779 534

Ostrava, U Soudu 4/6187, 70882, Ostrava-Poruba 2 taláry a kniha evidence talárů - AK Martínková, Popek, Vídenský a spol. , Sokolská tř. 22, Ostrava-Moravská Ostrava pí Jelínková

596 116 901,

596 116 911