Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

ČAK je znepokojena stíháním ruského advokáta I.J. Pavlova

Vydáno dne: 03.05.2021

Česká advokátní komora přijala svelkým znepokojením informaci o obvinění a prohlídce kanceláří ruského advokáta Ivana Jurjeviče Pavlova, známého obhájce lidských práv a ruských občanů obviněných zvlastizrady, špionáže, šíření tajných informací a výzvědné činnosti.

Výběrové řízení na zpracování nových internetových stránek ČAK (https://www.cak.cz/)

Vydáno dne: 24.04.2021

Administrativním pochybením kanceláře České advokátní komory (ČAK) byl v pátek 23. dubna 2021 na webových stránkách ČAK publikován nesprávný text k zahájení výběrového řízení na zpracování nových internetových stránek ČAK (https://www.cak.cz/).
Toto nedopatření nyní ČAK napravuje a zveřejňuje výzvu způsobem, který schválilo představenstvo ČAK na své schůzi 13. dubna 2021 pod bodem 7a) pořadu jejího jednání.  
Lhůtu k podávání nabídek stanovenou v odst. 8. 1. Výzvy k podání nabídky – podmínek výběrového řízení prodlužuje ČAK do 26. května 2021 ve 12.00 hodin. Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Za možné komplikace se jménem kanceláře ČAK omlouvám.
JUDr. Petr Čáp
tajemník ČAK

 

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 23.04.2021

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D. (ev.č. ČAK 13645) oznamuje, že bylo zneužito jeho jméno, jakožto advokáta. „Tohoto zneužití se dopustil dosud neznámý pachatel, který si vytvořil e-mailovou schránku stusekadvokat@post.cz, ze které odeslal minimálně v jednom případě e-mail s podvodnou hlavičkou mé advokátní kanceláře na adresu Obelix26@email.cz. Majitel této adresy mě o celé záležitosti obratem informoval,“ uvedl advokát Štůsek. Nevylučuje zároveň, že mailů mohlo být odesláno více.
„Současně s tímto oznámením pro kolegy advokáty budu podávat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ zdůraznil JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D. 

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 16.04.2021

Mgr. Martin Buchta (ev.č. ČAK 10664) prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje, že došlo ke zneužití jeho identity, a to prostřednictvím jeho advokátské e-mailové adresy martin.buchta@akbuchta.cz.

"Neznámá třetí osoba odeslala dne 12.4.2021 mým jménem a za použití názvu mé e-mailové adresy na Policii České republiky, Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu osobních údajů oznámení o úniku dat společnosti PRAHA12.com s.r.o., Komořanská 178/35, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 04700813, obsahující osobní údaje klientů této společnosti. Prohlašuji, že ani jedno z oznámení jsem nepodal a věc řeším spolu s právní zástupcem této společnosti podáním trestního oznámení na neznámého pachatele," uvádí Mgr. Buchta. 

 

ČAK se vyjádřila k omezení setkání více lidí než dvou

Vydáno dne: 15.04.2021

Dne 12. dubna vydala vláda usnesení č. 374 k vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Tímto usnesením vláda dle zákona č. 94/2021 Sb. (tzv. „pandemický zákon“) vyjádřila souhlas s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, kterým se zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas dvě osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak. Toto opatření bylo přijato postupem podle ust. § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) pandemického zákona.

Oznámení o plánované nedostupnosti informačních systémů ČAK

Vydáno dne: 19.03.2021

V pondělí 22. března 2021, od 20:00 do cca 21:00, bude s ohledem na plánovanou údržbu infrastruktury nedostupný vyhledavač advokátů, služby elektronické knihy úschov a přihlašování koncipientů na semináře. Dotknout se to může i ostatních webových služeb poskytovaných ČAK. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 18.03.2021

Mgr. Jan Konečný (ev.č. ČAK 18416) oznamuje, že chová podezření o zneužití údajů advokáta: "A to vydáváním se za mne, či jiného advokáta totožného jména na sociální síti Facebook, přeposíláním e-mailových zpráv vytvářejících dojem, že byly psány mou osobou, popřípadě přeposíláním upravených zpráv mnou skutečně dříve psaných v jiných věcech, a konečně vytvořením zjevných falzifikátů soudních rozhodnutí, na nichž jsem uveden jako zástupce účastníků řízení. Další kroky v této věci zvažuji."

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 18.03.2021

JUDr. Eva Trefilová (ev.č.ČAK 8176), oznamuje zneužitíúdajů advokáta: "Bez mého vědomí byla použita kopie mého razítka (s již neplatnými údaji) namísto podpisu v dopise, jehož adresát je mi neznámý, a jehož text vzbuzuje důvodné podezření z nekalého jednání.
Podávám současně oznámení Policii ČR."

Vyšlo první letošní číslo Věstníku ČAK s pozvánkou a výzvou k navrhování kandidátů na 8. Sněm ČAK.

Vydáno dne: 03.03.2021

První letošní Věstník České advokátní komory byl vydán 1.3. 2021. Krom dalšího v něm naleznete Pozvánku na 8. sněm ČAK s pořadem jednání sněmu a Výzvu advokátům k navrhování kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise pro volby 8. sněmu ČAK v říjnu 2021.

Upozorňujeme, že veškeré oficiální i organizační informace jsou průběžně k dispozici ve speciálně zřízeném banneru 8. sněmu na homepage webu ČAK, na homepage Advokátního deníku a budeme je avizovat i na Twitteru ČAK.

Advokátní průkazy jsou stále vydávány v Praze i v Brně

Vydáno dne: 02.03.2021

Česká advokátní komora sděluje, že identifikační průkazy advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů jsou i nadále vydávány v úředních hodinách jak na odboru matriky v Kaňkově paláci v Praze 1, Národní 16, tak na pobočce v Brně v Kleinově paláci na nám. Svobody 84/15 (zde po předchozím telefonickém objednání na tel. č. 513 030 111), neboť to umožňuje článek I. odst. 3 písm. w) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN z 26. února 2021 účinného od 1. března 2021. 

Oznámení o zneužití jména advokáta

Vydáno dne: 02.03.2021

Dovoluji si informovat Českou advokátní komoru, že došlo ke zneužití údajů advokáta JUDr. Ing Petra Machálka, Ph.D. (ev.č. ČAK 02879) se sídle Pivovarská 58/8, 682 01 Vyškov, a to užitím hlavičkového papíru advokáta bez jeho vědomí.

Aktuální informace: Podmínky pro konání advokátních zkoušek se nemění

Vydáno dne: 01.03.2021

Česká advokátní komora informuje advokátní koncipienty chystající se k advokátním zkouškám, že podle článku I. odst. 3 písm. c) bod v) usnesení vlády č. 217 z 26. února 2021 o přijetí krizových opatření je možné konat advokátní zkoušky včetně přístupových testů za stejných podmínek, za jakých proběhly advokátní zkoušky již v termínu leden/únor 2021.

Nepřehlédněte! Formuláře prohlášení nutných pro výkon advokacie

Vydáno dne: 27.02.2021

Česká advokátní komora připravila formuláře čestného prohlášení, kterými advokát či advokátka osvědčí důvodnost využití výjimky stanovené v článku II. odst. 1 usnesení vlády č. 216 z 26. února 2021 (cesta k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti), resp. v článku I. odst. 4 písm. a) usnesení vlády č. 217 z 26. února 2021 (ubytování nezbytné k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti)

Pravidla pro nošení roušek a respirátorů u soudu beze změny

Vydáno dne: 27.02.2021

Podle článku I. odst. 3 písm. p) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN z 26. února 2021 účinného od 1. března 2021 se podmínky pro zakrytí dýchacích cest pro advokáty a jejich klienty při soudních řízeních nemění.
 

vedení ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi