Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

8. sněm ČAK: Uzavření pracovišť ČAK ve dnech 21. - 22. října 2021

Vydáno dne: 13.10.2021

Vedení České advokátní komory upozorňuje, že v pátek 22. 10. 2021 (a na pobočce v Brně i ve čtvrtek 21. 10. 2021) budou pro advokáty, advokátní koncipienty i ostatní veřejnost uzavřena všechna pracoviště České advokátní komory v Praze i v Brně. Důvodem tohoto opatření je účast aparátu ČAK na organizačním zajištění 8. sněmu ČAK v kongresovém hotelu Clarion.
Děkujeme za pochopení.

8. sněm ČAK: I ten, kdo se dosud neregistroval, má právo v den „D“ přijít

Vydáno dne: 01.10.2021

Magických 21 dní zbývá do zasedání nejvyššího orgánu české advokacie – 8. sněmu České advokátní komory. K účasti na něm se prostřednictvím formulářů, které byly k dispozici na webu Komory, na Advokátním deníku nebo byly otištěny v Bulletinu advokacie, přihlásilo k 30. září 1260 advokátů.

Včerejším dnem sice neformální předregistrace skončily, ovšem každý advokát či advokátka mají stále své nezadatelné právo účasti na sněmu. Takže i ti dosud nepřeregistrovaní mohou prostě ráno, 22. října 2021 od 8 hodin přijít do pražského hotelu Clarion a jednání sněmu i voleb se zúčastnit.

Vyšel Věstník ČAK č. 3/2021

Vydáno dne: 01.10.2021

Text Věstníku ke stažení je uveden ZDE.

 

UPOZORNĚNÍ: Kapacita hotelu pro společenský večer 8. sněmu ČAK je vyčerpána

Vydáno dne: 29.09.2021

Vážené advokátky a advokáti, dnes, 29. září 2021, byla vyčerpána kapacita hotelu pro společenskou část sněmu.
Na pracovní část 8. sněmu ČAK, jste pochopitelně všichni i nadále srdečně zváni!

ČAK stanovila jasná kritéria pro zápis zahraničních žadatelů do seznamu advokátních koncipientů

Vydáno dne: 21.09.2021

V dnešním globalizovaném světě žádá o zápis do seznamu advokátních koncipientů vedený Českou advokátní komorou stále více občanů ze zemí Evropské unie i mimo ni. Jejich zákonnou povinností je mj. rovněž doložit, že jimi absolvované zahraniční právnické vzdělání je srovnatelné s českým ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a § 37 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 30.08.2021

Mgr. Martin Jelínek (ev.č. ČAK 17941) se obrátil na Českou advokátní komoru s prosbou o uveřejnění varování ohledně zneužití jeho e-mailu akmartinjelinek@gmail.com.

Jelínek tvrdí, že v pátek, 27. srpna 2021, neznámá osoba z jeho platného a funkčního e-mailu odeslala na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR dotaz ohledně jisté rozhodčí doložky. "Teprve až když mi dnes (30. srpna 2021) před polednem od tajemnice vedoucí oddělení doménových sporů přišla odpověď, zjistil jsem, že někdo z mého e-mailu odeslal dotaz. Tento dotaz jsem nesepsal a nejsem si vědom, kdo by to mohl učinit mým jménem. Dovozuji proto, že se do mého e-mailu někdo naboural," řekl Mgr. Jelínek.

Advokát zvažuje v této věci obrátit se na Policii ČR.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE - v rubrice GDPR PRO ADVOKÁTY A AK naleznete aktualizované vzory dokumentů a podrobnou metodiku

Vydáno dne: 05.08.2021

Upozorňujeme advokátní veřejnost na nově doplněnou Metodiku GDPR pro advokáty a Doplnění této metodiky - Postup pro samostatné advokáty. Rubriku GDPR PRO ADVOKÁTY A AK naleznete v sekci DOPORUČUJEME.

 

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 16.07.2021

JUDr. Jan Vrba (ev.č. ČAK 12020) oznamuje, že neznámou osobou bylo jeho jméno a příslušnost k advokacii zneužity k podvodnému jednání. Toho se neznámá osoba dopustila jménem JUDr. Vrby vůči panu O. Houskovi, ze kterého svým podvodným jednáním vylákala částku ve výši statisíců Kč.


Neznámá osoba komunikovala s využitím aplikace WhatsApp z telefonního čísla +420 722 615 674 a vydávala se za JUDr. Vrbu. Ten však po celou dobu výkonu své advokátní praxe užívá jiné telefonní číslo. Neznámá osoba rovněž ve zjevně falešných úředních listinách uvedla lživé identifikační údaje JUDr. Vrby, a to jeho datum narození a ID datové schránky.

"Zcela se distancuji od podvodného jednání této neznámé osoby a poučil jsem poškozeného, aby neprodleně podal trestní oznámení na tuto neznámou osobu," uvedl JUDr. Vrba.

Veřejnost důrazně nabádá, aby si při jakékoliv úřední komunikaci s advokátem vždy ověřila kontaktní údaje buď na webu advokáta nebo na veřejně přístupném rejstříku advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Vyšel Věstník ČAK č. 2/2021

Vydáno dne: 01.07.2021

Věstník č. 2/2021, obsahující Kandidátní listiny pro volbu členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise na 8. sněmu České advokátní komory.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 28.06.2021

Mgr. David Heyduk (ev.č. ČAK 18381) oznamuje, že byly zneužity jeho údaje, jakožto advokáta: "Osoba mě známá jako Veronika Marešová zneužila mou identitu, coby advokáta, za účelem svémocného vymáhání svých domnělých nároků proti třetím osobám. Toto jednání mě vážně poškozuje jako advokáta a cítím se jím velmi zasažen, proto podniknu nezbytné právní kroky směřující k nápravě tohoto jednání. Od jakékoliv komunikace zaslané komukoliv z adresy mgr.heyduk@post.cz se distancuji, neboť se nejedná o adresu, kterou mám jednak zapsanou v seznamu advokátů a jednak s ní nemám cokoliv společného ani jako soukromá osoba."
 

Představenstvo ČAK rozhodlo o okamžité finanční pomoci obcím, zasaženým tornádem

Vydáno dne: 25.06.2021

Představenstvo ČAK ve smyslu čl. 16 odst. 1 písm. a) usnesení o sociálním fondu ČAK rozhodlo, že na účet obcí Lužice, Mikulčice, Moravská Nová ves a Hrušky, zasažených tornádem, bude poskytnut okamžitý dar ve výši 100 tisíc korun, tj. v celkové výši 400 tisíc korun. 

Vedení české advokacie vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalým po obětech, soucítí se všemi postiženými a zraněným přeje brzké uzdravení a všem hodně sil v těchto nelehkých chvílích.

Oznámení o plánované nedostupnosti informačních systémů ČAK

Vydáno dne: 24.06.2021

V sobotu 26.6.2021 od 20:00 do neděle 27.6.2021 cca 8:00 bude s ohledem na plánovanou údržbu infrastruktury nedostupný vyhledavač advokátů, služby elektronické knihy úschov a přihlašování koncipientů na semináře.

Dotknout se to může i ostatních webových služeb poskytovaných ČAK.

Děkujeme za pochopení.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi