Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odbor hospodářský a organizační

Miroslava Sedláčková, vedoucí odboru
sedlackova@cak.cz
tel. 273 193 130

Věra Kašpárková, administrativní pracovnice
kasparkova@cak.cz
tel. 273 193 133

výlučně:
- administrativa půjček ze sociálního fondu;
- administrativa pojištění advokátů;
- administrativa vyškrtávání advokátů ze seznamu podle § 8 odst. 1 písm. d) ZA;
- administrativní práce spojené se smírčím řízením;
- ostatní administrativní práce;

Eva Bálková, vedoucí úseku finančního a provozního účetnictví
balkova@cak.cz
tel. 273 193 120

výlučně:
- zpracovávání bilancí;
- zpracovávání čerpání sociálního fondu;
- zpracovávání podkladů pro sestavení rozpočtu ČAK a rozpočtu sociálního fondu;
- zpracovávání podkladů pro vymáhání pohledávek;
- účtování faktur přijatých a vydaných;

Darina Havelková, účetní
havelkova@cak.cz
tel. 273 193 122
 
- účetní a finanční operace;
- vedení účetní evidence;
- upomínková agenda;
výlučně:
- fakturace a úhrady došlých faktur;

Ing. Alena Křížková, účetní
krizkova@cak.cz
tel. 273 193 125
 
- účetní a finanční operace;
- upomínková agenda;
výlučně:
- účetní operace související s agendou seminářů;

Helena Lacinová, účetní
lacinova@cak.cz
tel. 273 193 123
 
- účetní a finanční operace;
- vedení účetní evidence;
- upomínková agenda;
- sledování plateb advokátů na odvod do fondu pro vzdělávání koncipientů ve prospěch Komory;
výlučně:
- bankovní operace;

Alena Vondráčková, účetní - pokladní
vondrackova@cak.cz
tel. 273 193 121

- účetní a finanční operace;
- vedení účetní evidence;
výlučně:
- pokladní operace;
- likvidace tuzemských cestovních nákladů;

Eva Gajdošová, účetní
gajdosova@cak.cz
tel. 273 193 126

- účetní a finanční operace;
- vedení účetní evidence;
- upomínková agenda;
- sledování plateb advokátů na příspěvcích, odvodech a poplatcích ve prospěch Komory;
výlučně:
- bankovní operace;

Romana Vácová, hospodářská pracovnice
vacova@cak.cz
tel. 273 193 127

- údržba nemovitého i movitého majetku;
- evidence majetku;
- zásobování ČAK;
- styk s dodavateli;
- fakturace nájemného a nákladů za služby;

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz