Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Česko-slovensko-německé advokátní fórum - REGISTRACE PRODLOUŽENA DO 10. SRPNA

2. - 3. září 2022, Praha

Pozvánka na

Česko-slovensko-německé advokátní fórum

2. - 3. září 2022 v Praze

O akci
Česká advokátní komora je dlouhodobým partnerem Česko-slovensko-německého advokátního fóra, které nabízí prostor pro výměnu vzájemných poznatků a praktických zkušeností z jednotlivých právních odvětví s důrazem na přeshraniční spolupráci s kolegy ze Slovenska, České republiky a Německa. Kromě České advokátní komory je partnerem akce Slovenská advokátní komora a dále advokátní komory z Bambergu a Saska. Jednotlivé advokátní komory organizují konferenci na rotačním principu. Letos přebírá pomyslné žezlo Česká advokátní komora. Advokátní fórum se v České republice uskutečnilo poprvé již v roce 2003 v Českém Krumlově. Ve dnech 2. – 3. září 2022 organizuje Česká advokátní komora v pořadí páté fórum, a to poprvé v Praze.

Téma
Odborná část akce bude zaměřena na velmi aktuální téma, a to Well-being advokátů. Dle četných mezinárodních studií patří profese advokáta k jednomu z nejvíce stresujících povolání. Velký objem práce, tlak, časová tíseň, důraz na výkon a dlouhodobý stres úzce souvisí s nárůstem únavy, vyčerpání, úzkostí a depresí. Často přináší i problémy s návykovými látkami, problémy se spánkem a může vést až k vyhoření (tzv. burn-out) a vážným zdravotním problémům. To s sebou v konečném důsledku může přinášet i negativní dopady na klienty, disciplinární problémy i případný odchod z advokátní praxe. Dlouhou dobu byly tyto problémy ignorovány a stigmatizovány a pro mnohé je i v dnešní společnosti toto téma tabu. Ale právě debata a veřejné otevření této problematiky je prvním krokem ke zlepšení situace.

Organizační informace
Příspěvky prezentují řečníci delegování ze všech partnerských komor s možností následné širší diskuze. Na fóru bude zajištěno simultánní tlumočení z německéhoa českého jazyka. Podrobnější informace a organizační detaily budu zveřejněny po jejich finalizaci a personálním obsazení přednášek. Součástí akce pro přihlášené účastníky je tradiční společné neformální setkání v předvečer konference, které poskytuje prostor pro budování sítě kontaktů s německy a slovensky hovořícími advokáty.

 

Přihlášku a program naleznete níže v příloze. Vyplněnou přihlášku zašlete Mgr. Slováčkové na e-mail: slovackova@cak.cz nejpozději do 10. srpna 2022 (14 hod).

 

 

Program, pdf 277kB
Přihláška , doc 109kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi