Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Online kurz Rady Evropy v programu HELP na téma "Mezinárodní trestní spolupráce"

duben-červen 2022

Nabídka distančního on-line vzdělávání pro advokáty a advokátní koncipienty

Účast na kurzu je zdarma.

Téma: Mezinárodní spolupráce v trestních věcech

Distanční on-line kurz je koncipovaný pro potřeby advokátů a advokátních koncipientů v praxi pod vedením národního školitele s úvodním a případně i závěrečným setkáním účastníků kurzu. Kurz probíhá prostřednictvím vzdělávací on-line platformy v rámci programu Rady Evropy HELP (Human Rights Education For Legal Professionals).

Obsah kurzu:

Kurz obsahuje 6 modulů:

1. Úvod
2. Vydání a předání
3. Vzájemná právní pomoc
4. Předávání odsouzených osob
5. Předání řízení, mezinárodní platnost trestních rozsudků a dohled nad odsouzenými osobami
6. Zajištění a konfiskace výnosů z trestné činnosti

Registrace:

V případě Vašeho zájmu o účast na kurzu se přihlaste prostřednictvím e-mailové zprávy do 25. března 2022 zaslané k rukám Mgr. Lenky Vojířové: vojirova@cak.cz. Do emailové zprávy uveďte své kontakty, které budou následně předány Radě Evropy. Vaše účast Vám bude e-mailem potvrzena.

Více informací o kurzu naleznete níže v příloze.

HELP kurz, docx 436kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi