Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Aktualizované pokyny CCBE ohledně volného pohybu advokátů v EU

CCBE na svém Plenárním zasedání dne 21. května schválila aktualizované Pokyny CCBE pro advokátní komory ohledně volného pohybu advokátů vEU („Guidelines for Bars and Law Socieities on free movement of lawyers within the EU“). Jedná se o rozšíření již existujících pokynů zroku 2016.

Materiál je dostupný v angličtině a francouzštině.

Konkrétně je dokument rozdělen do 7 kapitol: (1) Být advokátem – jinými slovy, kdo může využít režimu EU pro volný pohyb advokátů; (2) Dvojitá deontologie –jak se vypořádat s možnými konflikty mezi profesní regulací/stavovskými předpisy jednotlivých advokátních komor v rámci režimu EU pro volný pohyb advokátů; (3) Usazování – pokud se advokát trvale přestěhuje do jiného členského státu, aby v tomto státě poskytoval právní služby pod svým domovským profesním označením (na které se vztahuje především směrnice o usazování (98/5/ ES)); (4) Dočasné poskytování služeb – pokud advokát dočasně poskytuje přeshraniční právní služby pod svým domovským profesním označením (na které se vztahuje především směrnice o službách (77/249/EHS)); (5) Nabývání profesního označení jiného členského státu – pokud advokát získá profesní označení v jiném členském státě a používá jej v hostitelském státě, ve svém domovském členském státě nebo v jiném členském státě (rekvalifikace); (6) Advokáti, kteří nejsou plně kvalifikovaní – jak může osoba s nějakým právním vzděláním a zkušenostmi, která dosud nebyla zapsána na seznam advokátní komory jako plně kvalifikovaný advokát, těžit z volného pohybu vrámci EU (případ Morgenbesser); (7) Spolupráce mezi komorami. Pokyny rovněž obsahují přehled judikatury Soudního dvora a další užitečné odkazy na zveřejněné dokumenty CCBE, externí dokumenty unijních institucí a relevantní unijní úpravu.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi