Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Přednáška: Základní otázky právní komparatistiky (prof. Uwe Kischel)

9. ledna 2020, PrF UK

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese


Prof. Uwe Kischel Univerzita Greifswald

na téma Základní otázky právní komparatistiky

9. 1. 2020 v 17.30, místnost č. 401

v němčině, se simultánním překladem.


Anotace přednášky Ústředním tématem přednášky je popis a analýza metod právní komparatistiky. Referent se zaměří v prvé řadě na metodu funkcionálního srovnávání, jako převažující metodu, která ovšem je podrobována kritice, a proto je třeba hledat alternativní řešení. To spočívá v hermeneutickém přístupu, který ústí v kontextuální metodě právního srovnávání. Jejím základem je určitá typizace právních řádů v rámci jejich rozdílných kontextů zahrnujících základní znalosti a zkušenosti. Její popis a analýza na příkladech používání v praxi upozorněním na její výhody, ale i rizika bude významným přínosem jak pro akademiky, tak pro soudce a advokáty. Základem přednášky je publikace prof. Kischela Rechtsvergleichung, vydaná v nakladatelství C. H. Beck v roce 2015 o celkem 1100 stránkách, která byla přeložena do angličtiny a je vysoce oceňována recenzenty téměř všech právněkulturních oblastí.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi