Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Z druhé strany: někdo mi dluží a nesplácí

24.5.2019, Mladá fronta DNES, str. 14, Jolana Nováková

5. DÍL POMOC, DLUHY MÁM

Věřitelé se musí o svá práva přihlásit sami. Pro banky a velké firmy to asi není problém – mají na to techniku i zaměstnance. Ale co když třeba pronajímáte byt, dohadujete se s nájemníkem o neuhrazeném nájmu a on požádá o oddlužení? Nebo jste půjčili známému peníze, ještě ani nenastal termín, kdy vám je měl vrátit, takže netušíte, že on už je v insolvenci…

1 Předcházejte problémům

Půjčujete někomu peníze? Pronajímáte byt? Zaplatili jste za někoho dluh? I kdyby to bylo v rodině nebo mezi kamarády, sepište o tom smlouvu. A pokud nejde o přítele, ale spíš o známého, smlouva je naprosto nezbytná.
    Až ji budete formulovat, uveďte do ní kromě jména a adresy i rodné číslo a číslo občanského průkazu. Číslo občanky sice nikde potřebovat nebudete, ale málokdo ho zná zpaměti, takže si při jeho opisování přímo z kartičky ověříte i správnost rodného čísla a adresy – u známého by vám třeba bylo hloupé říkat si o předložení dokladů… Pokud je v občance uveden jako trvalé bydliště obecní úřad, raději vycouvejte, dokud je čas, pravděpodobnost, že své peníze už nikdy neuvidíte, je vysoká.
    Smlouva vám sice nezaručí, že dlužník bude řádně splácet, ale v případě, že tomu tak nebude, vám dá šanci vymoci své peníze (nebo jejich část) zpět.

2 Své pohledávky hlídejte

Půjčili jste sousedovi peníze, on je nevrací a stále stanovuje nové a nové termíny, kdy už konečně zaplatí? Pozor na promlčení. Promlčecí lhůta je v civilních sporech tříletá. A vymáháte-li například náhradu škody, může být i kratší.
    Mnozí věřitelé si myslí, že promlčecí doba běží až od chvíle, kdy dlužníka oficiálně vyzvou k zaplacení. Ale není tomu tak. Počítá se od data, kdy měl být dluh splacen. A tady pozor – pokud nemáte datum domluvené, nejlépe písemně ve smlouvě, začíná promlčecí doba běžet hned druhý den po půjčce!
    Když termín promlčení marně uplyne, sice můžete u soudu uplatnit svůj nárok, pokud však dlužník namítne promlčení (a to on udělá), budete mít smůlu.

3 Neváhejte s exekucí

Pokud je dlužník opravdu problémový, je pravděpodobné, že dříve či později požádá o oddlužení. V tu chvíli se stanete jedním z řady věřitelů. Jakmile se objeví potíže, raději začněte konat hned, dejte věc k soudu a směřujte k exekuci.
    Nejprve pošlete dlužníkovi předžalobní upomínku. To můžete udělat sami; ani ve spolupráci s advokátem to však nevyjde draze. Mnoho dlužníků, když vidí, že věc nenecháte jen tak, raději zaplatí okamžitě. Jestli ne, je na řadě žaloba. Pokud nejste právně vzdělaní, asi si k tomu najmete advokáta a tomu budete za jeho práci platit.
    Když soud vydá rozhodnutí, které potvrzuje vaše právo, a dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatí, můžete podat návrh na exekuci. Ten dáváte exekutorovi, kterého si sami vyberete. O návrhu bude následně opět rozhodovat soud, učiní tak do 15 dní od jeho předložení.
    Ačkoli náklady na exekuci nese v principu dlužník, pro případ, že by exekutor nic nevymohl, mu budete skládat zálohu na služby. Ta se vám vrátí, když bude exekutor úspěšný.
    Navrhovat exekuci se tedy vyplatí, když víte, že dlužník peníze či majetek má, ale nechce vám je vrátit. Pokud je jasné, že jde o někoho opravdu nemajetného, zvažte, zda má cenu ztrácet exekucí čas, nervy i peníze… Jestliže se však pro exekuci rozhodnete, neodkládejte to. Zkušenost praví, že čím déle věřitel s vymáháním otálí, tím se snižuje šance, že bude úspěšný.

4 Sledujte insolvenční rejstřík

Ať už jste exekuci zavrhli, nebo ji na dlužníka uvalili, sledujte insolvenční rejstřík. V případě žádosti o oddlužení totiž informační povinnost vůči věřitelům nemají ani soud, ani dlužník, ani insolvenční správce. A když prošvihnete termín k přihlášení pohledávek, máte smůlu.
    Insolvenční rejstřík najdete na webu isir.justice.cz. Stačí zadat rodné číslo nebo IČ dlužníka a hned víte, co a jak (teď se vám náramně hodí smlouva s údaji ověřenými podle občanského průkazu). Tuhle kontrolu byste měli udělat jednou za měsíc – abyste se stihli přihlásit včas. Jestli vás to obtěžuje, můžete se zaregistrovat a nechat dlužníka „sledovat“. Když se záznam o něm v rejstříku objeví, přijde vám upozorňující e-mail. Taková sledování můžete bezplatně zadat na rejstříku dvě (u některých komerčních služeb tři). Za víc údajů se platí.
    Pokud chcete z nějakého důvodu úředně ověřený exekuční či insolvenční výpis, jděte na Czech Point (na poštách, obecních úřadech…). Výpis bude stát stokorunu (každá další stránka 50 korun) a zeptat se můžete na kohokoli – jde o veřejně přístupný rejstřík. Jen je opět třeba znát rodné číslo nebo IČ. Pozor, exekuční rejstřík obsluhuje jen Czech Point na České poště.

5 Přihlaste včas své nároky

Pokud o „svém“ dlužníkovi najdete záznam, nečekejte. Jako věřitel se totiž musíte do termínu stanoveného soudem o svá práva přihlásit u insolvenčního soudu (častou chybou je, že věřitelé přihlašují své pohledávky u insolvenčního správce a zmeškají lhůtu). Termín je v případě insolvence 60 dní od rozhodnutí o povolení oddlužení. Ale pozor: pro případ, kdy se dlužníku společně s úpadkem povolí i oddlužení, jde o 30 dní.
    Pověřený insolvenční správce váš nárok prověří (ano, stává se, že ve chvíli, kdy se objeví insolvenční návrh, přihlásí se věřitelé, kteří například nemají žádné doklady o tom, že peníze opravdu půjčili – tady se vám opět bude hodit sepsaná smlouva) a pak vás zařadí do skupiny věřitelů, kterým bude každý měsíc přeposílat část z peněz, jež dostane přímo od dlužníkova zaměstnavatele či jiného výplatce příjmu.

6 Zkontrolujte, zda nemáte přednost

Jsou situace, kdy pro vás uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek není konečnou. Třeba vymáháte-li nedoplatek výživného na dítě. Pokud jste tedy například v situaci rozvedené matky, které bývalý manžel neplatí výživné na děti, stačí, když se insolvenčnímu správci přihlásíte ve chvíli, kdy se dozvíte, že váš „ex“ prochází oddlužením.

7 Nespokojte se s málem

Podle Davida Šmejkala z Poradny při finanční tísni zatím věřitelé v procesu oddlužení nebyli moc aktivní. Na počátku se přihlásili a pak upadli do takzvané „věřitelské apatie“. V nových podmínkách je však pravděpodobné, že budou své dlužníky sledovat více. Zvláště tam, kde je dlužník „osobně znám“ a věřitel vidí, že splácí minimum, přitom si žije jako pán, takže má nejspíš nepřiznané příjmy.
    Až dosud totiž měli věřitelé jistotu, že dostanou alespoň svých 30 procent zpět. Nově se však může stát, že dlužníkovi budou dluhy odpuštěny i při splacení nižší částky. V zájmu věřitele je tedy ozvat se (soudu, insolvenčnímu správci), pokud má podezření, že dlužník neplní svou hlavní povinnost, a tou je „vynaložit na splacení veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat“.
    Dokonce i když dlužník 30 procent splatí, mohou se věřitelé ohradit, jestliže budou mít důkazy, že splácel méně, než bylo v jeho silách. Insolvenční správce Michal Žižlavský vysvětluje: „Lze se domnívat, že když nikdo z věřitelů nic nenamítne a dlužník splatí 30 procent, tak mu soud zbytek dluhu odpustí. Věřitel však může už v průběhu oddlužení iniciovat kontrolní činnost insolvenčního správce.“ A pokud se zjistí, že námitka věřitele je pravdivá, soud rozhodne o ukončení oddlužení a dlužník má na dalších pět let smůlu. To je riziko, které by všichni insolvenční dlužníci měli mít na paměti.
Konzultace: Poradna při finanční tísni, AK Žizlavský, AK Slaninová-Vokál

***

„Stává se, že věřitelé přihlašují pohledávky, které nejsou po právu, nebo mají nepřiměřené příslušenství. Takové pak nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.“
Michal Žižlavský insolvenční správce

„Věřitelé musí sami sledovat insolvenční rejstřík k přihlášení svých pohledávek. Velké firmy na to mají systémy, malí věřitelé si mohou sjednat službu sledování insolvenčního rejstříku. Nebo se do něho prostě každý měsíc na internetu podívat.“
David Šmejkal Poradna při finanční tísni

Přednostně dlužník splácí

* výživné
* dluhy na daních a poplatcích
* dluhy na pojistném na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění
* náhrady škody způsobené ublížením na zdraví
* náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy

OTÁZKA PRO ADVOKÁTA

* Půjčil jsem sousedovi 50 000 korun. Sepsali jsme smlouvu. Teď jsem se však dozvěděl, že mu soud odsouhlasil osobní bankrot. Dostanu se ke svým penězům?

    K přihlášení pohledávky byste musel stihnout lhůtu 30 dní od rozhodnutí o povolení oddlužení. Lhůta je 30 dní pro případ, kdy se dlužníku společně s úpadkem povolí i oddlužení, jinak platí 60 dní. Jestliže už doba pominula, pravděpodobně se ke svým penězům nedostanete. Pokud totiž dlužník splní podmínky oddlužení, soud jej na závěr osvobodí od placení všech pohledávek, které existovaly v době zahájení řízení. Tedy i té vaší nepřihlášené. Pokud máte obavy, že se dlužník rozhodne zahájit insolvenční řízení, doporučujeme hlídat veřejně dostupný insolvenční rejstřík – http://www.justice.cz.
Ondřej Vokál AK Slaninová–Vokál

Hrozila mi insolvence
Po rozvodu ji málem položila hypotéka

VÁŠ PŘÍBĚH

Šťastné manželství je k nezaplacení. Svatba sice něco stála, ale což, je přece jen jednou za život. Měli se rádi, děti měli, na bydlení si vzali hypoteční úvěr. A tím pohádka končí.
    Po deseti letech společného života se na sebe nemohli podívat, soud o děti, o majetek, vzájemné napadání nebralo konce. Po dvou letech tahanic zasáhli rodiče a situace se uklidnila. V bytě zůstala paní s dětmi a on si šel svou cestou. Jediná potíž byla s hypotékou. Tu splácela ona a používala k tomu vše, co měla. Tedy přisouzené výživné, vlastní mzdu i to něco málo z úspor, co jí zbylo.
    Život šel dál a děti rostly. Boty, oblečení, mobily, výbava všeho druhu do školy i mimo ni... vše stálo moc peněz. A tak se použila karta, pak kontokorent a nakonec další úvěr, to když už splátky na kartě a hypotéce nebezpečně překřížily cestu školnímu výletu na týden do hor.
    Ale hypotéka se musí platit, tak se na konci roku nedorovnal kontokorent a byl bankou zrušen. Další úvěr nepřipadal v úvahu, a tak paní platila jen to, co mohla. První exekuce na sebe nedala dlouho čekat a obstavila účet. Teď už šlo do tuhého. Co ji nejvíc pálilo, bylo bydlení a zajištění domácnosti pro děti. Rozhodla se. Hypotéka se musí udržet stůj co stůj, jinak nemají kam jít. Bývalý manžel je kdovíkde, stejně nic nemá, banka byt prodá, a kde budou bydlet?
    Výsledkem byl rozhovor s bankou, prodej chaty příbuznému s příslibem pár víkendů a části prázdnin, vyplacení exekuce, splacení dluhů na kartě a snížení měsíční hypoteční splátky s prodlouženou dobou splácení. Dokázala to.
Příběh klienta Poradny při finanční tísni

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi