Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Zapojte se do projektu Advokáti do škol

Záštitu projektu České advokátní komory Advokáti do škol udělil exministr spravedlnosti ČR JUDr. Jan Kněžínek, PhD., (plný text udělené záštity najdete ZDE ) a posléze, 8. dubna 2019 ji zaštítilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Text záštity ZDE.

O co jde: Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, event. středních škol a učilišť. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny. Do projektu Komora zařadí bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti.

Pro koho je projekt určen: Pro advokáty s pedagogickými schopnostmi, kteří mají zájem předat žákům a studentům své zkušenosti a zlepšit jejich právní povědomí.

Co má advokát udělat, aby se do projektu zapojil: Kontaktovat školy a nabídnout své schopnosti. Zaregistrovat se neformálním mailem na níže uvedené adrese. Podle svých časových možností reagovat na poptávku ze strany škol.

Co má učinit škola, pokud má zájem o návštěvu, diskusi či besedu s advokátem: Kontaktovat některého ze zapojených advokátů se sídlem ve svém regionu se prosbou o seminář či besedu.

Doprovodné materiály: Informační leták pro studenty a žáky. Informační leták pro obornou veřejnost (oba letáky si advokát stáhne z webových stránek a vytiskne v množství podle své potřeby). Další materiály a komiksy pro žáky a studenty nyní připravujeme.

O čem byste měli či mohli se studenty a žáky hovořit (témata k diskusi, k využití a pro inspiraci):

 1. Přirozené právo (Každý člověk má svým rozumem seznatelná – přirozená – práva.)
 2. Co jsou to seznatelná práva (Jak může vzniknout přirozené právo a kdo je tvoří – Bůh, nebo společnost?)
 3. Zákon vyvěrá z přirozenosti (Chápe každý základní práva stejně? Smrt a život, pojetí rodiny, v Evropě a v USA, na Blízkém a Středním východě, v Indii.)
 4. Změny Ústavy ČR a LZPS (Je legitimní či legální změnit přirozená práva? Kde se vůbec právo bere a kdo ho tvoří?)
 5. Právo volby (Je volba právem, či povinností? Je právo volby přirozené?)
 6. Legalita a legitimita (Poskytování úvěrů je legální cíl, ale jde o legitimní cíl společnosti?)
 7. Mohu volit, že nechci být osloven (Obchodní sdělení, FB, Google, informační společnost. E-mail není povinnost, ale výsada. Hranice mezi pracovní dobou a soukromým životem je nezbytná, určuje si ji však každý sám.)
 8. Právo volit totalitarismus, ne demokracii (Mám-li právo nebýt osloven reklamou, mám právo nebýt osloven demokracií?)
 9. Rodina je základ státu (Všechno začíná a končí v rodině. Nefunguje-li, zákon mnoho nenapraví, jen zasahuje v případech nejkřiklavějších.)
 10. Člověk jako společenský tvor (Paradox svobody, která začíná a končí tam, kde se střetává se svobodou jiného člověka. Role povinnosti a její dvojjedinost s právem. Mají roboti právo mít svá práva?)
 11. Jak vznikají závazky, jak se uzavírají smlouvy, jak se nezadlužovat, jak se vymáhá právo.
 12. Advokát – notář – státní zástupce – exekutor – soudce.
 13. Simulovaný soudní proces – lze uskutečnit ve dvojici se soudcem.
 14. Trestní odpovědnost dětí a mladistvých.
 15. Jaká témata vás zajímají, co je pro vás palčivé, akutní, co vás zaujalo z práva obecně, práv a povinností, z veřejně diskutovaných témat (téma podle zadání školy, žáků, studentů).

Na čem dále ČAK pracuje: Jednáme o podpoře projektu s Ministerstvem školství, s Nejvyšším soudem a se Soudcovskou unií. Plánujeme vypracovat tištěné materiály a učebnice Desatero pro základní školy a Desatero pro střední školy. O dalších krocích vás budeme informovat.

Seznam advokátů přihlášených do projektu.

Nejčastěji kladené otázky.


Máte za sebou diskusi se žáky nebo studenty? Podejte nám zpětnou vazbu a vyplňte krátký dotazník ZDE.

Osoby pověřené projektem:

 • JUDr. Daniela Kovářová (mobil: 602414550, kovarova@cak.cz) - kontaktní osoba pro zájemce o zapojení do projektu

 • JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D. (mobil: 603971171, nemec@nemeclegal.cz)

Nevíte si rady, jak začít? Potřebujete poradit? Chcete vidět vzorovou hodinu? Podrobnější informace vám poskytne JUDr. ICLic. Ronald Němec.


 

AdŠ leták pro odbornou veřejnost, pdf 297kB
AdŠ leták pro studenty a žáky, pdf 230kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi