Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nepřehlédněte! Nový požadavek na obsluhu Czech POINTu

Advokáti, kteří provádí autorizovanou konverzi dokumentů a mají z tohoto důvodu přístup do CzechPOINT@office, musí věnovat pozornost svým elektronickým certifikátům, které používají. Od 20. 9. 2018 bude možné provádět konverze pouze prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu, který je uložen na certifikovaném prostředku, tedy např. na čipové kartě nebo na USB tokenu. Dosavadní kvalifikovaný certifikát, který je uložený v operačním systému počítače, již nebude od uvedeného data postačovat a nebude možné jej použít.

V případě komerčních certifikátů, používaných pro přihlášení do systému Czech POINT, se nic nemění. Není vyžadováno jejich umístění v certifikovaném zařízení.

Pokud už certifikát na certifikovaném prostředku uložen máte, doporučujeme Vám ověřit si u certifikační autority, která Vám certifikát vydala, zda tyto certifikační prostředky splňují podmínky stanovené nařízením eIDAS.

Více informací viz zde: http://www.czechpoint.cz/public/kvalifikovane-elektronicke-podpisy-dle-narizeni-eidas-novy-pozadavek-na-obsluhu-czech-pointu/

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz