cak logo

Informace o Advokátním deníku

 

Česká advokátní komora spustila 8. dubna 2019 na adrese www.advokatnidenik.cz nové internetové odborně – zpravodajské médium - Advokátní (online) deník.

 

Původní elektronický magazín ČAK Bulletin advokacie online, který dělal společnost více než 60 tisícům čtenářům z řad odborníků nejrůznějších právnických profesí, ale i laikům, již od roku 2012, se na jaře roku 2019 přejmenoval, převlékl, vybarvil, zmodernizoval, zrychlil… a také přestěhoval na novou doménu www.advokatnidenik.cz.

 

 „Představenstvo ČAK tímto krokem plní zcela konkrétní závazek založení internetového zpravodaje, který bude jednak veřejně hlásat poslání advokacie v civilizované společnosti, tedy právním státě, jednak bude zároveň způsobilý bez prodlení reagovat na společenské dění, jež se advokacie či celé justice přímo či nepřímo dotýká. Díky odborné gesci zástupce představenstva JUDr. Petra Tomana, LL. M., a erudovanému úsilí zaměstnanců odboru vnějších vztahů ČAK tak dnes Komora uvádí na mediální internetový trh Advokátní (online) deník,“ uvedl při příležitosti slavnostního uvedení Advokátního deníku do kyberprostoru předseda představenstva ČAK JUDr. Vladimír Jirousek.

 

 

 

Funkční zůstane na adrese https://advokatnidenik.cz/archiv-ba/ i Bulletin advokacie online, včetně archivních čísel. 

 

 

„Pevně věříme, že náš moderní veřejný komunikační kanál, si rychle najde nejen nové pravidelné čtenáře, ale i odborné autory a další fundované přispěvatele,“ doplnil předseda Výboru pro vnější vztahy ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M., při startu Advokátního deníku.