cak logo

Seznam advokátek a advokátů zapojených do projektů ADŠ a ADDD

Pardubický kraj

Mgr. et Mgr. Anna Marie Čížkovská

 

Mgr. Tomáš Nikš

 

Mgr. Ludvík Novotný, LL.M.

 

Mgr. Veronika Plačková

závazkové právo – zejm. nájem, smlouva o dílo a kupní smlouva, věcná práva, rodinné právo, manželské majetkové), pracovní právo, trestní, insolvence popř. exekuce

JUDr. Eva Ropková, LL.M.

 

Mgr. Kateřina Smolíková, Ph.D.

 

JUDr. Eva Vaňková

 

Mgr. Blanka Všetičková

věcná práva, smlouvy, nájem, koupě aj, rodinné právo, manželské majetkové, pracovní právo, insolvence, exekuce

LEGENDA: Advokátky/advokáti, označeni světležlutou barvou, jsou připraveni zdarma pomáhat mladým lidem, opouštějícím Dětské domovy. Oblast práva, ve které jsou ochotni poskytnout právní pomoc, je vyznačena vpravo.