cak logo

Advokáti do dětských domovů

O jaký projekt se jedná? 

Obsah obrázku text, Grafika, Písmo, klipartPopis byl vytvořen automaticky

 

Nový projekt „Advokáti do dětských domovů“ má formou přednášek a besed přinášet právní pomoc tam, kde je opravdu potřebná.
Akce budou připravovány jak pro pracovníky, tak pro samotné děti z dětských domovů. Cílem je šířit osvětu na nejdůležitější témata,
se kterými se děti v poslední fázi svého pobytu v dětských domovech a zejména krátce po jejich opuštění nejvíce setkávají.
Právo pracovní, rodinné, trestní, ale také třeba otázky dluhů nebo nájmů jsou oblasti, na které se při rozšiřování právního povědomí
dětí i pracovníků dětských domovů zaměříme nejvíce. Součástí by pak měly být i motivační besedy s advokáty a zapojení do širšího
spektra projektů určených na pomoc dětem z dětských domovů či lidem v podobně zranitelné pozici (např. v azylových domech). 

 

Projekt je organizován Českou advokátní komorou ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a projektem „To dáš!“ určeným v širších souvislostech na pomoc dětem z dětských domovů. 

 

Pro koho je projekt určen: 

 

Projekt je určen pro advokáty a advokátky, ale také advokátní koncipienty nebo koncipientky, kteří mají zájem zapojit se formou dobrovolné a bezplatné účasti na přednáškách a besedách
pro zvyšování právního povědomí dětí z dětských domovů, ale i pracovníků, kteří jsou s nimi v denním kontaktu a s řešením právních problémů jim pomáhají. 

 

Co má advokát udělat, aby se do projektu zapojil:

 

Protože seznam zapojených advokátů je pro tento projekt sdílený s projektem Advokáti do škol, pokud se již účastníte a byli jste schváleni pro něj, nemusíte dělat nic dalšího.

 

Pokud v seznamu ještě nejste, ale rádi byste se do kteréhokoli z projektů zapojili, můžete tak učinit neformálním e-mailem zaslaným na matouskova@cak.cz. Po zařazení do seznamu zapojených advokátů, který 4x ročně schvaluje představenstvo ČAK, vás budeme oslovovat s konkrétními plánovanými přednáškami nebo besedami. Na ty pak můžete podle svých časových možností reagovat.  

 

Máte jako dětský domov zájem o informace o plánovaných společných besedách, případně o přednášku nebo besedu přímo ve vašem dětském domově? 

 

Plánujeme pravidelné besedy pro pracovníky i děti z dětských domovů, a to jak společné (většinou v krajských městech), tak po domluvě také přímo v konkrétních dětských domovech. Protože je projekt organizován jako součást širšího konceptu zaměřeného na pomoc dětem z dětských domovů Nadace Terezy Maxové dětem a jejich projektu „To dáš!“, pro informace o plánovaných
či možných přednáškách a besedách projektu Advokáti do dětských domovů kontaktujte Jindru Machačovou.

 

Jak vám pomůžeme s přípravou? 

 

V rámci společného školení s účastníky projektu Advokáti do škol vám pomůžeme připravit se na školení a besedy, získat co nejvíce informací a tipů. Dáme vám k dispozici jak předchozí zkušenosti kolegů, kteří je absolvovali před vámi, tak doprovodné studijní i prezentační materiály (viz přílohy ke stažení níže).  

 

K přípravě konceptu některých školení a také k dispozici pro rozdání na přednáškách a besedách vám poskytneme brožuru Právní rádce  (zaměřenou na otázky práva pracovního a řešení dluhů), užitečná pro vás bude také podrobná publikace pro advokáty zapojené do projektu Advokáti do škol či komiksy pokrývající advokátní problematiku

 

Osoby pověřené projektem:

 

  • JUDr. Michala Plachká, LL.M. (plachka@purelegal.cz), JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. (ondrej.trubac@brizatrubac.cz) Mgr. Pavel Kroupa (kroupa@kroupalide.cz) - členové představenstva ČAK
  • Ing. Lenka Matoušková (tel.: 273 193 250, e-mail: matouskova@cak.cz) - kontaktní osoba pro zájemce o zapojení do projektu
  • Jindra Machačová (+420) 724 464 281, e-mail: jindra.machacova@terezamaxovadetem.cz) - kontakt z Nadace Terezy Maxové dětem stran informací o plánovaných akcích pro dětské domovy

 

 

Seznamy advokátů, zapojených do projektů ADŠ a ADDD, rozdělené dle krajů České republiky, naleznete ZDE.