Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pojištění advokátů

  • Rámcové pojistné smlouvy
  • Generali Pojišťovna, a.s. - od 1.1.2002

Změny v Rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313 – hromadné pojištění advokátů dodatkem č. 24 v úplném znění s účinností od 1.1.2014
Dodatek č. 24 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313
Změny v Rámcové pojistné smlouvě - hromadné pojištění advokátů dodatkem č. 23 s účinností od 1.1.2013
Dodatek č. 23 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313
Změny v rozsahu Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313 (hromadné pojištění advokátů ) upravené Dodatkem č. 22 v úplném znění s účinností od 1.1.2012
Dodatek č. 22 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313 s účinností od 1. 1. 2012
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění profesní zodpovědnosti za škodu
Dodatek č. 21 k rámcové pojistné smlouvě č. 2904309313 s účinností od 1. 1. 2011 
Pojistná smlouva - úplné znění dle dodatku č.20 (2010) s účinností od 1. 1. 2010
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištení profesní odpovědnosti za škodu (VPPO 98) - 2006
Smluvní podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu (SPPO 99) - 2006
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištení profesní odpovědnosti za škodu (VPPO 2005/01) - 2006
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištení profesní odpovědnosti za škodu (VPPO 2005/01 PROFI) - 2006
 

  • Generali pojišťovna a.s. – od 1.7.2013

Generali pojišťovna_PS č. 2942318698  ČAK - bezplatné poskytování právních služeb
Generali Pojišťovna_PS č. 2942318813 ČAK - výkon veřejné moci
Generali Pojišťovna_VPP O 2005_01 PROFI
 

  • Generali pojišťovna a.s. – od 1.7.2013 - mediátoři (advokáti)

Generali Pojišťovna_Smlouva o spolupráci - pojištění advokátů - mediátorů
Generali Pojišťovna_Přihláška k pojištění odpovědnosti za škody_Příloha
Generali pojišťovna_VPP O 2008_02_Příloha1
Generali Pojišťovna_ZPP O 2009_01 PROFI_Příloha2
Generali Pojišťovna_DPP O 903_Příloha3
Generali Pojišťovna_DPP O 952_Příloha4

 

  • Kooperativa, pojišťovna a.s. - 1.1.2000 až 31.12.2001

 Pojistná smlouva - znění dle Věstníku 1999/3
 Všeobecné pojistné podmínky
 Všeobecné pojistné podmínky - zvláštní část
 Dodatek č. 1 z 12.12.2000 pro rok 2001
 

 

Datum aktualizace: 23.10.2013

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 221 729 011
fax: +420 224 932 989
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 542 514 401
fax: +420 542 514 409
e-mail: sekr@cakbrno.cz